Paper-presentatie tijdens Staatsrechtconferentie over ‘Globalisering als uitdaging voor nationale soevereiniteit’ in Maastricht

Op 15 december a.s. vindt in Maastricht de Staatsrechtconferentie 2017 plaats. Het thema van de conferentie is: ‘Globalisering als uitdaging voor nationale soevereiniteit’. Zie voor het programma en de locatie:

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/globalisering-als-uitdaging-voor-nationale-soevereiniteit

Tijdens de conferentie hoop ik een paper te presenteren tijdens de parallel workshop over ‘transfer of sovereignty’. De titel van het paper luidt: ‘A moral struggle over the first principles of government and politics’.

In het paper betoog ik onder meer dat er binnen het, overwegend Angelsaksische,  constitutionele conservatisme bijzondere aandacht bestaat voor de constitutionele verhoudingen binnen een staat in het algemeen en de positie van de wetgever in het bijzonder. De vraag die daarbij in alle scherpte wordt geformuleerd is of een overdracht van soevereine bevoegdheden niet een bedreiging vormt voor de uitgangspunten van de liberale democratie. Dat staatsbestuur in de 21ste eeuw mogelijk is zonder de overdracht van soevereine bevoegdheden, bewijzen onder meer de Verenigde Staten, die bij verdragen min of meer standaard het volgende voorbehoud opnemen: ‘The United States will not accept any treaty requirement incompatible with the Constitution of the United States of America.’

Aldus wordt tevens duidelijk wat de Verenigde Staten als de onopgeefbare kern van hun nationale soevereiniteit zien, alsmede de politiek-theoretische grondslag daarvoor: ‘the Constitution is the supreme law to which the American people are subject. Anything that conflicts with the Constitution cannot be binding on the American people nor on the American government which serves them.’

Het is uiteraard niet per definitie zo dat Nederland een dergelijke positie zou kunnen of moeten overnemen. Dat neemt niet weg dat het Nederlandse staatsrecht er profijt bij kan hebben de inhoudelijke meningsverschillen die ten aanzien van het onderwerp overdracht van soevereine bevoegdheden bestaan te expliciteren. Bij divergentie tussen de geschreven en ‘culturele ongeschreven constitutie’, zo leert het constitutionele conservatisme, is aanpassing van de geschreven constitutie niet de enig denkbare optie. Voorzover een dergelijke denkrichting samenhangt met het vrij algemeen aanvaarde ‘nieuwe constitutionalisme’ zoals dit na de Tweede Wereldoorlog heeft vormgekregen, vallen ook daartegen zekere bedenkingen aan te voeren.

Zie voorts:

Introduction to volume ‘The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers’ now available online

Bijdrage aan bundel Rechtsvorming en Governance (2006)

Co-redacteur en co-auteur, bundel Gelijkheid en rechtvaardigheid. Staatsrechtelijke vraagstukken rondom ‘minderheden’ (2002)

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel to speak at conference on “Public Spirit and Public Virtue” in Washington, DC’

‘On December 6, 2017, Hans-Martien ten Napel will be speaking during a conference on “Public Spirit and Public Virtue,” in Washington, DC.

The conference aims to “examine the ways in which the Western world might see a revival of public spirit through public virtue and remain a civilization marked by ‘order and public tranquility’ that only this spirit and virtue can provide.”

Among the other speakers during the conference are:

 • John Wilsey, Associate Professor of History at Southern Baptist Theological Seminary, and currently serving as the William G. Simon Fellow in Religion and Public Life at the James Madison Program in American Ideals and Institutions at Princeton University;
 • Bryan McGraw, Department Chair and Associate Professor of Politics at Wheaton College;
 • Wilfred McClay, G.T. and Libby Blankenship Chair in the History of Liberty at the University of Oklahoma;
 • Gerald McDermott, Ph.D., Anglican Professor of Divinity at Beeson Divinity School.

The conference, which forms part of an International Conference series on “Reclaiming the West: Freedom and Responsibility,” is organized by the Acton Institute. The Acton Institute, named after the English historian Lord John Acton (1834-1902), “is a think-tank whose mission is to promote a free and virtuous society characterized by individual liberty and sustained by religious principles.”

Co-sponsors of the event are the Ordo Iuris Institute for Legal Culture, the Centre for Enterprise, Markets and Ethics, the Institute on Religion and Democracy, and the Ethics and Public Policy Center.

See for more information: https://acton.org/event/2017/06/06/public-spirit-and-public-virtue.’

Source: https://faithindemocracy.eu/2017/11/29/hans-martien-napel-to-speak-at-conference-on-public-spirit-and-public-virtue-washington-dc/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share.

See also:

Book Recommendations (I): Nicholas Wolterstorff, Understanding Liberal Democracy (2012)

Blogpost ‘On the Close Connection between Religious Freedom and Liberal Democracy’

Paper presentation ‘Creed or Structure? Christian Democratic Vision and Attitudes towards Liberal Democracy’

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Public Spirit and Public Virtue’, December 6, 2017, Washington, DC

‘In an increasingly globalized and pluralized world it becomes progressively more difficult to define the public virtues that have delineated the West, and as a result, harder to safe-guard the freedoms—economic, political, and religious—which are the fruits of those virtues. A citizen who possesses “town spirit,” according to Alexis de Tocqueville, is one who “focuses his affections and his hopes on the town, who knows how to take his place there and to participate in its governance.” This spirit is the result of the visible presence of public virtue—“a free and strong corporate body…which merits the trouble of trying to direct it.” This one-day conference will examine the ways in which the Western world might see a revival of public spirit through public virtue and remain a civilization marked by “order and public tranquility” that only this spirit and virtue can provide.’

Source, and more information: https://acton.org/event/2017/06/06/public-spirit-and-public-virtue.

On the International Conference series ‘Reclaiming the West: Freedom and Responsibility’, of which this conference forms a part:

‘The West today is in a state of crisis. Facing immense domestic economic and political problems, North America, Europe, and other Western nations are also struggling to address existential threats from without. But above all, the West appears to suffering from a crisis of self-belief: one which touches centrally upon its attachment to the tradition of ordered liberty in politics, freedom in the economy, strong civil societies, commitment to virtue, as well as the unique synthesis of faith and reason that is at the root of Western civilization.

To explore these questions concerning the Western tradition of human liberty and responsibility and its Judeo-Christian culture, the Acton Institute is holding three international conferences which will bring together theologians, economists, political thinkers, philosophers, religious figures, business leaders, foreign policy thinkers, journalists, historians, and legal scholars from both sides of the Atlantic. Among other topics, they will discuss the origin and character of the West’s many problems, consider how these matters might be addressed in ways that draw upon the West’s unique heritage, and examine how Europe and North America can contribute to each other’s revival.’

Source: https://acton.org/program/reclaiming-west-freedom-responsibility.

See also:

Book review: ‘The Political Theology of European Integration,’ by Mark R. Royce

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I)

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

 

Nieuwsbericht ‘Hans-Martien ten Napel neemt deel aan boekpanel over recht en godsdienstvrijheid tijdens jaarvergadering van de American Academy of Religion in Boston, MA’

/

‘Van 18 tot 21 november j.l. namen ruim 10.000 religiewetenschappers en theologen deel aan de jaarvergaderingen van de American Academy of Religion en de Society of Biblical Literature in Boston, MA.

Een dag voor deze jaarvergaderingen organiseerde het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ, een Law and Religious Freedom boekpanel over twee boeken die de vrucht zijn van het gelijknamige onderzoek dat gedurende het academisch jaar 2014-2015 aan dit centrum heeft plaatsgevonden.

Het eerste boek, Holy Rus’. The Rebirth of Orthodoxy in the New Russia (Yale University Press, 2017), is geschreven door James Henry Snowden hoogleraar systematische theologie aan Pittsburgh Theological Seminary John P. Burgess. Het tweede boek, Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge, 2017), is van de hand van Hans-Martien ten Napel.

Tijdens het drukbezochte panel reageerden, na een korte introductie door de auteurs, twee prominente referenten op de beide boeken: Shaun Casey, directeur van het Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs aan Georgetown University en voormalig directeur van het Office of Religion and Global Affairs van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken; en Cathleen Kaveny, Darald and Juliet Libby hoogleraar aan Boston College, met aanstellingen in zowel de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als de Theologische Faculteit, en voorzitter van de Society of Christian Ethics.

Na reacties van de auteurs, en discussie met de zaal, werd het panel besloten met enkele conclusies door Robin Lovin, William H. Scheide Senior Fellow aan het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ, en Cary Maguire University Professor of Ethics emeritus aan Southern Methodist University.

Het boekpanel maakte deel uit van een bescheiden ‘book tour’ van Hans-Martien ten Napel. Zo presenteerde hij in oktober 2017 zijn boek tijdens het Annual Law and Religion Symposium aan J. Reuben Clark Law School in Provo, Utah, voor een gezelschap van 100 deelnemers uit 50 verschillende landen. In december 2017 is hij uitgenodigd te spreken over zijn boek tijdens een conferentie over ‘Reclaiming the West. Public Spirit and Public Virtue’ in Washington DC.

Vorige maand sprak Hans-Martien ten Napel eveneens over zijn boek tijdens de startbijeenkomst van het netwerk ‘Geloof in Democratie’ dat hij samen met Timo Slootweg oprichtte, als onderdeel van het interfacultaire profileringsgebied Politieke Legitimiteit van de Universiteit Leiden.’

Zie voorts:

Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature, Boston, Friday, November 17, 2017, 4 PM – 6 PM EST (II)

About the three distinguished panelists:

Professor Cathleen Kaveny, a scholar who focuses on the relationship of law, religion, and morality, joined the Boston College faculty in January 2014 as the Darald and Juliet Libby Professor, a position that includes appointments in both the department of theology and the law school. She is the first faculty member to hold such a joint appointment. A member of the Massachusetts Bar since 1993, Professor Kaveny clerked for the Honorable John T. Noonan Jr. of the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit and worked as an associate at the Boston law firm of Ropes & Gray in its health-law group.

Professor Kaveny has published over a hundred articles and essays, in journals and books specializing in law, ethics, and medical ethics. She serves on the masthead of Commonweal as a regular columnist. Her book, Law’s Virtues: Fostering Autonomy and Solidarity in American Society, was published by Georgetown University Press in 2012. It won a first place award in the category of “Faithful Citizenship” from the Catholic Press Association. She is currently completing a book entitled Prophecy without Contempt: An Ethics of Religious Rhetoric in the Public Square.

Professor Kaveny regularly teaches contract law to first-year law students. She also teaches a number of seminars which explore the relationship between theology, philosophy, and law, such as “Faith, Morality, and Law,” “Mercy and Justice,” and “Complicity.”

Professor Kaveny is the president of the Society of Christian Ethics, the major professional society for scholars of Christian ethics and moral theology in North America. It meets annually in conjunction with the Society of Jewish Ethics and the Society for the Study of Muslim Ethics.

Professor Kaveny has served on a number of editorial boards including The American Journal of Jurisprudence, The Journal of Religious Ethics, the Journal of Law and Religion, and The Journal of the Society of Christian Ethics. She has been a visiting professor at Princeton University, Yale University and Georgetown University, and a visiting scholar at the University of Chicago’s Martin Marty Center. From 1995 until 2013 she taught law and theology at the University of Notre Dame, where she was a John P. Murphy Foundation Professor of Law.’

Source: https://www.bc.edu/bc-web/schools/law/academics-faculty/faculty-directory/cathleen-kaveny.html

Shaun Casey is director of the Berkley Center and a professor of the practice in Georgetown’s Walsh School of Foreign Service. He previously was U.S. special representative for religion and global affairs and director of the U.S. Department of State’s Office of Religion and Global Affairs. He has also held positions at Wesley Theological Seminary in Washington, D.C., the Center for American Progress, and the Center for Strategic and International Studies. Casey has written on the ethics of the war in Iraq, as well the role of religion in American presidential politics. He is the author of The Making of a Catholic President: Kennedy vs. Nixon 1960 (2009) and co-editor of The Oxford Handbook of Political Theology (forthcoming, with Michael Kessler); he is writing a book on ethics and international politics tentatively titled Niebuhr’s Children. Casey holds a B.A. from Abilene Christian University, MPA from Harvard Kennedy School, and M.Div. and Th.D. in religion and society from Harvard Divinity School.’

Source: https://berkleycenter.georgetown.edu/people/shaun-casey

Robin W. Lovin is William H. Scheide Senior Fellow at the Center of Theological Inquiry in Princeton, New Jersey, and Cary Maguire University Professor of Ethics emeritus at Southern Methodist University.  A resident scholar at CTI since 2012, he became a member of the SMU faculty in 1994, and served as Dean of SMU’s Perkins School of Theology from 1994-2002. Dr. Lovin’s most recent books are Christian Realism and the New Realities (2008) and An Introduction to Christian Ethics (2011). He has also written extensively on religion and law and comparative religious ethics. He is a former Guggenheim Fellow, former president of the Society of Christian Ethics, and a member of the advisory board for the McDonald Centre for Theology, Ethics, and Public Life at Oxford University.’

Source: http://www.ctinquiry.org/program/bio_robin-lovin

See also:

Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature, Boston, Friday, November 17 at 4 PM – 6 PM EST

Paper presentation during panel on ‘Religion & Pluralism in a Changing World’, BYU Law School, Provo, Utah

Book review: ‘The Political Theology of European Integration,’ by Mark R. Royce

 

 

 

Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature, Boston, Friday, November 17 at 4 PM – 6 PM EST

‘CTI will hold a new session at AAR/SBL – Fresh Thinking from the Center of Theological Inquiry

Friday – 4:00 PM-6:00 PM
Location: Sheraton Boston-Clarendon (Third Level)

First Session
4:00 pm to 4:50 pm – Session 1: Astrobiology, Religion, & Society
Frederick Simmons, Center of Theological Inquiry
“From Land Ethics to Life as a Planetary Phenomenon”
Responding: Lisa Sideris, Indiana University

Second Session
5:00 pm to 6:00 pm – Session 2: Law and Religious Freedom Book Panel discussing two new books written at CTI by members in the Inquiry on Law and Religious Freedom (2014-2015). Conversation will include the authors as well as invited respondents.

John P. Burgess, Pittsburgh Theological Seminary
Holy Rus’: The Rebirth of Orthodoxy in the New Russia (Yale University Press, 2017)

Hans-Martien ten Napel, Leiden University
Constitutionalism, Democracy, and Religious Freedom: To Be Fully Human (Routledge, 2017)’

Source: Facebook

See also:

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

Interview on project on ‘Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom’

Research Fellowship at Princeton University

 

Colloquium Geloof in democratie

‘Congres/symposium

Geloof in democratie

Datum
30 oktober 2017
Tijd
13:00 – 17:00  uur
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Zaal
C104

Een nieuw onderzoeksnetwerk

Veel meer dan het democratische systeem, neigen totalitaire regimes tot een zogenaamde ‘politieke religie’. Een politieke religiositeit die ons bekend is van de Franse Revolutie, het fascisme in Duitsland en Noord-Korea.

Dit verschil mag echter niet blind maken voor een fundamentele overeenkomstigheid. Schijnbaar heeft ook de democratie dergelijke totalitaire kenmerken en lijkt ook zij geneigd tot een zekere zichzelf compromitterende religiositeit. Een zekere politieke religie lijkt het product van democratie te zijn. Deze religie dreigt haar te ondergraven en in potentie zelfs te elimineren.

Het nieuwe netwerk ‘Geloof in democratie’ (GID) wil deze verschijnselen analyseren en kritisch onderzoeken. Tevens zoekt het naar de geestelijke grondslagen van een nieuwe legitimiteit: een ander democratisch geloof.

Startbijeenkomst

Op 30 oktober wordt het netwerk ten doop gehouden met een colloquium, georganiseerd rondom een drietal lezingen over het thema Geloof in democratie, waarop door enkele respondenten kort zal worden gereageerd.

De lezingen worden verzorgd door Carinne Elion-Valter (EUR), Timo Slootweg (UL) en Hans-Martien ten Napel (UL), naar aanleiding van hun recente boekpublicaties.

De lezingen zullen worden gevolgd door een dialoog tussen sprekers, respondenten en het publiek. Deze dialoog zal mede gericht zijn op het verzamelen van bouwstenen voor een in september 2018 te organiseren symposium rondom GID.

Tijdens het colloquium kunnen zij die geïnteresseerd zijn hieraan mee te werken, alvast kennismaken en hun ideeën uitwisselen.

Oproep

Met het bovenstaande in gedachten, roepen de organisatoren onderzoekers met belangstelling op om zich aan te sluiten bij ons netwerk en om aanwezig te zijn bij het colloquium. Daarnaast nodigen wij hen uit om een paper proposal in te dienen voor de eerste gezamenlijke publicatie van ‘Geloof in democratie’.

De call for proposals is te vinden op de website van dit nieuwe netwerk: www.geloofindemocratie.nl.

Projectwebsite

POLITIEKE LEGITIMITEIT

Bron: Congres/symposium Geloof in democratie

Zie ook:

Book Recommendations (I): Nicholas Wolterstorff, Understanding Liberal Democracy (2012)

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

Paper presentation on ‘The Modern Challenges of Democracy’, New York University School of Law

Upcoming Speaking Engagement: 24th Annual International Law and Religion Symposium, Brigham Young University, Provo, Utah, 1-4 October 2017

 

‘The International Center for Law and Religion Studies (ICLRS) is honored to announce the distinguished keynote speaker for the 24th Annual International Law and Religion Symposium — “Religion and Religious Freedom in a Changing World” — to be held 1-4 October 2017 at Brigham Young University in Provo, Utah. András Sajó, Hungarian scholar and former Judge of the European Court of Human Rights, and Ján Figeľ, the European Commission’s Special Envoy for promotion of freedom of religion or belief outside the European Union, will speak at the opening session of the Symposium, to be held on Sunday evening, October 1, in the Moot Court Room (303) of the J. Reuben Clark Law School.

The opening session will be streamed live, beginning at 7 pm MST (UTC-7), to listeners worldwide. Interpretation at the venue will be available in 11 languages: Arabic, French, Italian, Korean, Laotian, Mongolian, Portuguese, Russian, Spanish, Ukrainian, and Vietnamese.

Please note that, due to space limitations, the Symposium is open to invited participants only. However, all plenary sessions and other sessions held in Room 303 JRCB will be streamed live, and audio and video recordings of other sessions will be available soon after the event on the Center’s website and on YouTube.  (See recordings from Symposium 2016 here.)’

Source, and more information:

Symposium 2017: “Religion and Religious Freedom in a Changing World”

See also:

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

Public Lecture by Professor Brett Scharffs on ‘Why Religious Freedom’, April 7, 15.00h, Free University, Amsterdam

Article ‘This Map Of The State Of Religious Freedom Around The World Is Chilling’

 

Participant, ‘The Quest for Legitimacy: Actors, Audiences and Aspirations’, 2017 APSA Annual Meeting, San Francisco, CA, August 31-September 3 (II)

Three personal highlights of this year’s meeting of the American Political Science Association were:

Thursday:

David Azerrad (The Heritage Foundation), Carson L. Holloway (University of Nebraska, Omaha), Michael M. Uhlmann (Claremont Graduate University), and Christopher Wolfe (University of Dallas), discussing: ‘American Public Philosophy in the Age of Trump’.

Friday:

Peter R.W. Cross (Hillsdale College), Justin B. Dyer (University of Missouri, Columbia), Douglas Kries (Gonzaga University), Adam Seagrave (University of Missouri, Columbia), and Lee Ward (Baylor University) (picture), panel: ‘On the Compatibility of Natural Law and Natural Rights’.

Saturday:

Darren Patrick Guerra (Biola University), Amy E. Black (Wheaton College), Kevin R. Den Dulk (Calvin College) (picture), and J. Christopher Soper (Pepperdine University), panel: ‘Honoring Stephen Monsma: His Life and Work’.

Top picture: booth reception Routledge, publisher of Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (2017).

See also:

Participant, ‘The Quest for Legitimacy: Actors, Audiences and Aspirations’, 2017 APSA Annual Meeting, San Francisco, CA, August 31-September 3 (I).

 

 

Participant, ‘The Quest for Legitimacy: Actors, Audiences and Aspirations’, 2017 APSA Annual Meeting, San Francisco, CA, August 31-September 3 (I)

Topics include:

 • New Perspectives on Montesquieu
 • The Crisis of Constitutional Democracy
 • American Public Philosophy in the Age of Trump
 • On the Compatibility of Natural Law and Natural Rights
 • Author Meets Critics: Alexander Tsesis’s “Constitutional Ethos”
 • Liberalism in Crisis
 • Challenges to the Rule of Law
 • The Future of Conservatism
 • Constitution Making in Religiously Divided Societies

See for more information about the program: http://web.apsanet.org/apsa2017/.

See also:

Press Release: ‘Twelve ILS seed money grants for frontier research at Leiden Law School’

Participant, ‘Great Transformations: Political Science and the Big Questions of Our Time’, 2016 APSA Annual Meeting, Philadelphia, PA, September 1-4