Category Archives: Comparative Constitutional Law

Auteurscolloquium Tocqueville aan Radboud Universiteit in Nijmegen

Op donderdag 23 mei a.s. neem ik deel aan een eerste auteurscolloquium in het kader van een boekproject over Tocqueville.

Het – besloten – colloquium vindt plaats aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen in Nijmegen.

De titel van mijn eigen presentatie luidt: “Het wezen en de oriëntatie van politieke instituties”.

De synopsis van de presentatie ziet er als volgt uit:

“Volgens Tocqueville,, ‘[r]eligion in America takes no direct part in the government of society, but it must nevertheless be regarded as the foremost of the political institutions of that country’ (Vol. I, p. 313). De van oorsprong Canadese, thans aan Calvin College in Grand Rapids, MI verbonden filosoof James K.A. Smith sluit hier in zijn recente trilogie Cultural Liturgies in feite bij aan. Zonder Tocqueville bij name te noemen, stelt hij dat ‘[t]he history of Western liberal democracy is one filled with craters from the impact of the gospel’ (III, 120].

Deze metafoor ontleent Smith op zijn beurt weer aan Oliver O’Donovan. Aldus fungeert zijn trilogie mede als richtingwijzer naar het werk van deze Anglicaanse theoloog, evenals naar dat van Augustinus, ‘the animating source of my project’. Ten behoeve van het Tocqueville-project ben ik voornemens daadwerkelijk deze weg terug te volgen naar de boeken die de inspiratie vormden voor in het bijzonder het derde deel van de trilogie van Smith (Awaiting the King. Reforming Public Theology). Ik doe dit mede vanuit de idee dat een nieuwe categorie onderzoek naar recht en religie gewenst is, te weten een die meer dan voorheen theologische inzichten integreert (Stefanus Hendrianto). Het voorlopige oogmerk hierbij is om tot een beter begrip te komen van de hierboven aangehaalde stelling van Tocqueville over religie als belangrijkste politieke institutie.”

Nadere informatie over het boekproject volgt op een later moment.

Zie ook:

Bijdrage aan bundel De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme (2018)

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Public Spirit and Public Virtue’, December 6, 2017, Washington, DC

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I)

 

Verkiezingsontbijt: The Great Continental Breakfast, 24 mei 2019

‘De ochtend na de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland komen experts van binnen en buiten de Universiteit Leiden bij elkaar om de voorlopige uitslag van de Nederlandse EP-verkiezingen (23 mei) te bespreken. In panelsetting delen zij hun analyses met medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden tijdens The Great Continental Breakfast. Behoefte aan duiding, aan het begin van de werkdag of voordat je naar college gaat? Kom ontbijten op de ochtend na de verkiezingen!

Sprekers:

  • prof. dr. Amy Verdun (politicologie)
  • René Cuperus (Duitsland Instituut Amsterdam/de Volkskrant)
  • dr. Hans-Martien ten Napel (staatsrecht)
  • dr. Simon Otjes (politicologie)
  • Rogier Elshout (bestuurskundige, ‘creatief vakman’ en samen met Otjes auteur van dit opiniestuk)
  • Moderator: dr. Geerten Waling (Politieke Legitimiteit)

Tijd & plaats

  • 24 mei, 8.00 – 10.00 uur
  • Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25, Leiden)
  • Aanmelding is niet nodig, toegang is gratis, evenals de koffie/thee en een licht doch voedzaam ontbijtje.

Organisatie

Dit evenement wordt georganiseerd door het interfacultaire profileringsgebied Politieke Legitimiteit, een onderzoeksnetwerk van vier faculteiten en ca. 200 onderzoekers van de Universiteit Leiden – samen met de Leidse studievereniging DIQIT (rechtsfilosofie).’

Bron: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2019/05/the-great-continental-breakfast-duiding-na-de-verkiezingen

Zie voorts:

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (VI) (slot)

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (V)

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (IV)

 

 

Ph.D. Thesis Committee Member For: Barry Bussey, ‘The Legal Revolution Against the Accommodation of Religion: The Secular Age v. The Sexular Age’, 27 June 2019

‘Summary

This is a study about the law’s accommodation of religious practice and the brewing revolution within the legal profession against that accommodation. The revolution is especially evident, though not exclusively so, in sexual equality claims vis-à-vis religion. Originally, the study asked, “Why has religion been given special status in the law?” and “Should that status continue?” As a result of intense, multiyear research, I have come to recognize that there is within the legal profession a strident movement to remove from the law the traditional accommodation of religion. This study likens this phenomenon to a revolution, using Thomas S. Kuhn’s theory of scientific revolutions to analyze this development. This revolution manifested itself in the Trinity Western University law school case. Legal revolutions were contrasted from scientific revolutions in their goals, methodology, and perspectives. These differences are based in the varying values and desired outcomes of each discipline.

It is concluded that the legal revolution against religious accommodation is due to the law’s inability to answer critics of religion who favour sexual equality rights. There is on display a “rights inflation” phenomenon where the demands of equality rights have come to eclipse the legal norm of religious accommodation even in the private sphere. What was once considered private, such as running religious universities, is now viewed as public because of the state’s regulation of such institutions. This is a new phenomenon which threatens every publicly regulated religious enterprise.’

See for more information:

https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/06/the-legal-revolution-against-the-accommodation-of-religion-the-secular-age-v.-the-sexular-age.

See also:

Lid, promotiecommissie, Alain Vannieuwenburg, ‘Pleidooi voor een lekenrenaissance. Een ideeënhistorische verkenning van de oorzaken en de gevolgen van de constitutionele verankering van de prerogatieven van de levensbeschouwingen in België met bijzondere aandacht voor het onderwijs’, 5 februari 2019

Lid, promotiecommissie, D. van der Blom, ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’, 6 juli 2016

Blogpost ‘On the Close Connection between Religious Freedom and Liberal Democracy’

Guest Lecture on “Natural Law, Human Rights, and Religious Freedom”

Beautiful place to give a guest talk this morning: The Sanctuary of Our Lady of Distress in Heiloo, North-Holland.

The lecture was on “Natural Law, Human Rights, and Religious Freedom.”

The audience consisted of a group of talented leaders of the Christian Democratic Youth Appeal.

Other speakers during the weekend included Minister of  State Piet Hein Donner.

See also:

Entry on Christian Democracy in Encyclopedia of Political Thought

Canon of Dutch Christian Democracy now also available in English

Paper presentation ‘Creed or Structure? Christian Democratic Vision and Attitudes towards Liberal Democracy’

Forthcoming review essay of James K.A. Smith’s Cultural Liturgies

Following this year’s conference of the European Academy of Conference in Bologna, during which I co-chaired two successful panels on ‘Law and Religion: Public theology and natural law,’ I have been working on two articles on James K.A. Smith’s trilogy.

One, a revision, concerns a review essay in English, provisionally entitled ‘Theological medicine for liberal democracy.’ It is due to appear in the Journal of Markets and Morality later this spring.

The other is a piece in Dutch, on ‘Politieke theologie, natuurrecht en staatsrecht.’ As this was still a first draft which I submitted, we will have to wait and see where it goes from here.

I very much enjoyed working on both articles, however, and will continue to study and write on this topic for the next couple of months.

One reason for this is that, in order to fully grasp Smith’s trilogy, one also has to (re-)read Oliver O’ Donovan’s works The Desire of the Nations and The Ways of Judgment, Smith’s earlier book Introducing Radical Orthodoxy. Mapping a Post-secular Theology and, indeed, St. Augustine’s City of God.

See also:

Brief photo impression of the Annual Conference 2019 of the European Academy of Religion in Bologna, Italy

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 4-7, 2019

Panel Chair and Presenter, First Annual Conference, European Academy of Religion, Bologna, 5-8 March, 2018

 

Brief photo impression of the Annual Conference 2019 of the European Academy of Religion in Bologna, Italy

Returning to Bologna felt like coming home this week. A big thank you to the European Academy of Religion for making the Annual Conference 2019 once again such an inspiring event.

A brief photo impression of some personal trivia and highlights:

Alway good to see my recent book on display.

At the conference photo booth.

Second panel on public theology and natural law.

Gala dinner in Palazzo Re Enzo.

Excellent paper by Prof. Gnana Patrick (University of Madras) on the relevance of public theology to the Indian context.

Theologian John Milbank speaking during an impromptu interview session on Radical Orthodoxy in the Modern Philosophy of Religion panel.

Very appropriate after organizing two panels on James K.A. Smith’s Cultural Liturgies: visit to the Basilica of San Giacomo Maggiore, an historic Roman Catholic church, serving a monastery of Augustinian Friars.

See also:

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 4-7, 2019

Panel Chair and Presenter, First Annual Conference, European Academy of Religion, Bologna, 5-8 March, 2018

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 5-8, 2018

 

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 4-7, 2019

From 4-7 March, I will be chairing two panels on philosopher James K.A. Smith’s trilogy during the Annual Conference of the European Academy of Religion in Bologna. Read more about the panels here:

‘This panel considers James K.A. Smith’s Cultural Liturgies (Desiring the King, Imagining the King, Awaiting the King) and discusses the potential for scholars in Law and Religion to engage with his public theology along the lines of the legal-theological approach as recently suggested by Stefanus Hendrianto in the journal Law and Method. The panel examines Smith’s reservations concerning natural law doctrine as can be found in Judaism, Christianity, and Islam, among other traditions. It explores the potential to use perspectives from Smith’s public theology – in connection with other Christians thinkers such as Augustine – as a legal-theoretical alternative to ideas advanced by Ronald Dworkin and Jürgen Habermas. It will further consider the relevance of Smith’s work in the more general context of public administration. The organizers welcome paper proposals engaging other public theologies than Smith’s, as long as the focus remains on their potential for law and religion scholarship.

Chair:
• Hans-Martien ten Napel (University of Leiden)

Panelists:

• Leonard Taylor (Irish Centre for Human Rights, NUI Galway) – Christian Poiesis: A Reading of Awaiting the King. Imagining with the Cultivation of a Posture the New Political Community through the Prism of Catholic Political and Liturgical Thought’ 
• Neville Rochow (Notre Dame Law School) – Australia – A ReImagining of Rawls’ Veil of Unknowing and Original Position 
• Michael Borowski (Independent Researcher) – Mining “the Kingdom” – Appropriating James K.A. Smith’s Trilogy for an Ethical Foundation of (German) Public Administration 
• Mariëtta D.C. van der Tol (University of Cambridge) – Conceptions of National Belonging in Protestant Political Thought 
• Hans-Martien ten Napel (Leiden University) – What’s Wrong with James K.A. Smith’s Criticism of Natural Law?’ 
• Yaron Catane (Bar Ilan University) – The New Dimensions of Public Religion in the Public Sphere’

The panels will be held on Tuesday, March 5, from 14:30 onwards, in
Sala Rubicone – Aemilia Hotel, Via Zaccherini Alvisi, 16. Please stop by if you’re around.

For more information, see https://www.europeanacademyofreligion.org.

See also:

Call for Papers, Panel on Public Theology and its potential for Law and Religion scholarship

Panel Chair and Presenter, First Annual Conference, European Academy of Religion, Bologna, 5-8 March, 2018

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 5-8, 2018

 

New review of book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (2017) in Ecclesiastical Law Journal

A new review of my book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (2017) in the Ecclesiastical Law Journal:

‘This book is an enjoyably spry reflection on the pitfalls of aggressive secularism and the atomistic tendencies of modern liberal individualism. Ten Napel deploys comparative legal method, interdisciplinary scholarship and social pluralist thought from Burke to neo-Calvinism (pp 12–18) but does not try to reinvent the wheel; the book’s thesis and scope are refreshingly modest. (…)

Ten Napel makes several important contributions. He paints a compelling picture of the deleterious effects of the 1960s revolution on liberalism. Anyone concerned with the fact that “liberal” is fast becoming a term of abuse will find much to admire here. He does a very good job of collating international strands of pluralism and committing them to the defence of a strong civil society. For a fellow traveller more familiar with the Anglo-German school of pluralism (Gierke, Maitland and Figgis), the exotic sources on display are fascinating novelties. Napel’s gentle conservatism never strays into polemic and this makes his timely plea for a more historically literate, culturally grounded and community-oriented vision of religious liberty all the more potent.’

Read the full review here:

https://www.cambridge.org/core/journals/ecclesiastical-law-journal/article/constitutionalism-democracy-and-religious-freedom-to-be-fully-human-hansmartien-ten-napel-routledge-london-2017-ix-169-pp-hardback-10500-isbn-9781138647152/311E9C67DB049649CD22217024336620

See also:

Article ‘Institutional Religious Freedom in Review’

Book Review of Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom in Journal of Markets & Morality

Review of book on ‘Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human’

Lid, promotiecommissie, Alain Vannieuwenburg, ‘Pleidooi voor een lekenrenaissance. Een ideeënhistorische verkenning van de oorzaken en de gevolgen van de constitutionele verankering van de prerogatieven van de levensbeschouwingen in België met bijzondere aandacht voor het onderwijs’, 5 februari 2019

‘In België krijgen officieel erkende godsdiensten financiële steun van de staat. Mede daardoor is in België geen sprake van een ver doorgevoerd secularisme (scheiding van kerk en staat), terwijl dat wel wordt gezien als een leidend idee van moderne staatstheorieën. Promovendus Alain Vannieuwenburg dook in de geschiedenisboeken en verdedigt zijn proefschrift op 5 februari.’

Lees hier meer: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/01/verhouding-kerk-en-staat-in-belgie-heeft-houdbaarheidsdatum-bereikt.

Ph.D. Thesis Committee Member For: Alain Vannieuwenburg, ‘Pleidooi voor een lekenrenaissance.’

‘In Belgium, officially recognised religions receive financial support from the state. Partly as a result, there is no clearly implemented secularism (separation of church and state) though this is considered to be a guiding notion in modern constitutional theories. PhD candidate Alain Vannieuwenburg delved into the history books and defends his dissertation on 5 February.’

Read more here: https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2019/01/relationship-between-the-state-and-religious-and-ideological-beliefs-in-belgium-has-reached-its-best-before-date.

Zie voorts:

Lid, promotiecommissie, D. van der Blom, ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’, 6 juli 2016

Blogpost ‘On the Close Connection between Religious Freedom and Liberal Democracy’

Hoe confessioneel was De Geer eigenlijk?

 

Nieuwe aflevering Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (2018/3)

Deze nieuwe aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid bevat, naast een redactioneel van mijn hand naar aanleiding van het boek Ongelofelijk van Yvonne Zonderop, onder meer een actuele beschouwing van Adriaan Overbeeke (VU/Universiteit Antwerpen) over mensenrechtelijke aspecten van het voornemen van de regering om buitenlandse financiering van geloofsgemeenschappen te belemmeren.

Zie: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2018/3.

Zie voorts:

Redactioneel ‘Religie en de rule of law’

Redactioneel, ‘Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?’

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy