Monthly Archives: June 2019

‘Review Essay: Theological Medicine for Liberal Democracy’, in Journal of Markets & Morality, Vol. 22, No. 1 (Spring 2019)

‘Abstract

As Smith points out, the genealogy of liberal democracy demonstrates that liberalism is nothing less than the prodigal son of Christianity. Thus, it becomes plausible that Christianity has a continuing role to play in a liberal democracy. Smith might even be right that it is not so much common grace and natural law, but rather Christianity exclusively, on which liberal democracy is dependent. Constitutional lawyers and political scientists would indeed be well-advised to be more generous in integrating theological insights as well into their work in order to find this out for themselves.

Hans-Martien ten Napel, “Review Essay: Theological Medicine for Liberal Democracy,” Journal of Markets & Morality 22, no. 1 (Spring 2019): 169-181.*

*Review essay of James K. A. Smith, Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation, Cultural Liturgies, vol. 1 (Grand Rapids: Baker Academic, 2009); Imagining the Kingdom: How Worship Works, Cultural Liturgies, vol. 2 (Grand Rapids: Baker Academic, 2013); Awaiting the King: Reforming Public Theology, Cultural Liturgies, vol. 3 (Grand Rapids: Baker Academic, 2017).’

Source, and full text: http://www.marketsandmorality.com/index.php/mandm/issue/view/45

See also:

Forthcoming review essay of James K.A. Smith’s Cultural Liturgies

Blogpost ‘The Political Theology of Thierry Baudet’

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 4-7, 2019

 

Lezing voor Bachelorstudievereniging DIQIT over ‘The Federalist Papers in de 21ste eeuw’ op 12 juni a.s.

‘In 1788 verscheen aan de overkant van de Atlantische Oceaan een artikelenreeks in 85 delen over de Amerikaanse Grondwet. Deze losse delen zijn later gebundeld en uitgebracht onder de naam The Federalist Papers. Deze artikelen tezamen gelden nog steeds als een van de meest invloedrijke commentaren op de Amerikaanse Grondwet ooit geschreven.

Op 12 juni zal dr. Hans-Martien ten Napel (universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) een lezing geven over het belang en de positie van de Federalist Papers in de huidige eeuw.

De lezing zal plaatsvinden in het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden. De lezing vangt aan om 18:00 uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur. We sluiten af met een diner in een nabijgelegen restaurant.

Aanmelding via svdiqit@gmail.com is verplicht! Na aanmelding ontvang je nadere informatie en de teksten die dr. Ten Napel zal bespreken.’

Bron: https://diqit.nl/2019/05/26/12-juni-2019-the-federalist-papers-in-de-21ste-eeuw/

Op de betreffende site valt tevens de navolgende informatie te vinden over de organiserende studievereniging:

‘DIQIT is in het jaar 2016 opgericht onder de naam Justus Lipsius Bachelor om bachelorstudenten meer te bieden dan enkel de praktische vakstudie tot jurist. Onze vereniging is van oudsher vernoemd naar de Nederlandse geleerde Justus Lipsius (1547 – 1616) die als grondlegger kan worden gezien van de Leidse traditie om studie van het recht breder te trekken, fundamenteler te maken. Rechtvaardigheid wordt namelijk niet alleen gevonden in de letter van de wet. Het vraagt ook om een actief en zelfstandig nadenken over wat dit begrip nu werkelijk inhoudt. In ons logo komen deze twee zijden van dezelfde medaille terug: aan de linkerzijde staat Vrouwe Justitia die de regels en wetten symboliseert. Aan de rechterzijde staat de Denker van Rodin, die de beschouwende en contemplatieve houding verbeeldt: beiden zijn onmisbaar voor een goede rechtsvinding.

In 2018 werd de naam gewijzigd naar DIQIT, het acroniem van de welbekende zinsnede uit Dante’s Goddelijke Komedie, waaruit het belang van rechtvaardigheidsbesef bij rechtenstudenten spreekt. Onder haar nieuwe naam zet DIQIT met overtuiging de traditie voort die door Justus Lipsius gestart is. DIQIT is daarmee een aanvulling op het bestaande curriculum dat (rechten)studenten tijdens hun bachelor volgen en wil daarmee van toegevoegde waarde zijn in het leven van iedere student. Wij geloven namelijk dat de essentie van vorming niet ligt in een formele studie, maar dat studenten juist gebruik kunnen maken van een groot historisch erfgoed en een intellectuele traditie.’

Zie voorts:

Nieuwsbericht ‘Hans-Martien ten Napel doceert Advanced Course over de Federalist Papers in VS’

Bijdrage aan bundel De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme (2018)

Upcoming Speaking Engagement: Symposium The Federalist Papers, Brussel, 20 april 2017

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Global Human Rights at Risk? Challenges, Prospects, and Reforms’, The Hague, 6-7 June 2019

On 6-7 June 2019, I will be participating in the above conference. My presentation is entitled ‘The Codification of an Expanding Number of Human Rights and the Ideal of Self-Government.’

During the presentation, I will, among other things, discuss the recent announcement by the U.S. Department of State of the establishment of a Department of State Commission on Unalienable Rights. The purpose of the Commission is to ‘provide the Secretary of State advice and recommendations concerning international human rights matters. The Commission will provide fresh thinking about human rights discourse where such discourse has departed from our nation’s founding principles of natural law and natural rights.’

The full abstract of my presentation reads as follows: 

If there is one word which sums up the ideal underlying modern Western political orders, it is self-government. Since 1945, the West, and in particular (Western) Europe, has witnessed the rise of modern constitutional practice. To be sure, the American and French Revolutions of the late 18th century already marked a transition from traditional to modern constitutionalism, but this modern constitutionalism somehow remained connected to traditional constitutionalism through the diverse intellectual tradition of natural law and natural rights discoverable by human reason.

Several developments after the Second World War have led to the face of modern constitutionalism changing dramatically, however. Taken together, these developments raise the question if, and to what extent, the ideal of self-government is still realized under modern constitutional practice?

One development that has impacted modern constitutional practice is the codification of an expanding number of human rights. Thus, since World War II, several international and regional codifications have taken place. Moreover, in addition to the more traditional civil and political rights, social and economic rights have also been developed. In recent decades, so-called third- generation rights are also distinguished, such as environmental rights.

At the same time, historians have already started to raise the question of whether human rights, with the advantage of hindsight, may not prove to have been more of a temporary phenomenon than was initially thought. Perhaps even more provocatively, human rights activist Aaron Rhodes, has in a 2018 book raised the question: how can an ideal that was originally emancipatory, such as that of human rights, become so ‘debased’?

The first section of the proposed paper will attempt to answer precisely this question, against the background of the theoretical framework set out above. Should the human rights component of modern constitutional practice not conform to the standards that modern constitutionalism set out to achieve, this subsequently makes an inquiry into which amendments to both the theory and the practice of modern constitutionalism in the area of human rights are required with a view to their continuing legitimacy indispensable. Such an effort will, if necessary, be undertaken in the second part of the paper.

See for more information on the conference: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/06/global-human-rights-at-risk

See also:

Guest Lecture on “Natural Law, Human Rights, and Religious Freedom”

Upcoming Paperback Release

Press Release: ‘Twelve ILS seed money grants for frontier research at Leiden Law School’