Monthly Archives: October 2017

Colloquium Geloof in democratie

‘Congres/symposium

Geloof in democratie

Datum
30 oktober 2017
Tijd
13:00 – 17:00  uur
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Zaal
C104

Een nieuw onderzoeksnetwerk

Veel meer dan het democratische systeem, neigen totalitaire regimes tot een zogenaamde ‘politieke religie’. Een politieke religiositeit die ons bekend is van de Franse Revolutie, het fascisme in Duitsland en Noord-Korea.

Dit verschil mag echter niet blind maken voor een fundamentele overeenkomstigheid. Schijnbaar heeft ook de democratie dergelijke totalitaire kenmerken en lijkt ook zij geneigd tot een zekere zichzelf compromitterende religiositeit. Een zekere politieke religie lijkt het product van democratie te zijn. Deze religie dreigt haar te ondergraven en in potentie zelfs te elimineren.

Het nieuwe netwerk ‘Geloof in democratie’ (GID) wil deze verschijnselen analyseren en kritisch onderzoeken. Tevens zoekt het naar de geestelijke grondslagen van een nieuwe legitimiteit: een ander democratisch geloof.

Startbijeenkomst

Op 30 oktober wordt het netwerk ten doop gehouden met een colloquium, georganiseerd rondom een drietal lezingen over het thema Geloof in democratie, waarop door enkele respondenten kort zal worden gereageerd.

De lezingen worden verzorgd door Carinne Elion-Valter (EUR), Timo Slootweg (UL) en Hans-Martien ten Napel (UL), naar aanleiding van hun recente boekpublicaties.

De lezingen zullen worden gevolgd door een dialoog tussen sprekers, respondenten en het publiek. Deze dialoog zal mede gericht zijn op het verzamelen van bouwstenen voor een in september 2018 te organiseren symposium rondom GID.

Tijdens het colloquium kunnen zij die geïnteresseerd zijn hieraan mee te werken, alvast kennismaken en hun ideeën uitwisselen.

Oproep

Met het bovenstaande in gedachten, roepen de organisatoren onderzoekers met belangstelling op om zich aan te sluiten bij ons netwerk en om aanwezig te zijn bij het colloquium. Daarnaast nodigen wij hen uit om een paper proposal in te dienen voor de eerste gezamenlijke publicatie van ‘Geloof in democratie’.

De call for proposals is te vinden op de website van dit nieuwe netwerk: www.geloofindemocratie.nl.

Projectwebsite

POLITIEKE LEGITIMITEIT

Bron: Congres/symposium Geloof in democratie

Zie ook:

Book Recommendations (I): Nicholas Wolterstorff, Understanding Liberal Democracy (2012)

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

Paper presentation on ‘The Modern Challenges of Democracy’, New York University School of Law

Paper presentation during panel on ‘Religion & Pluralism in a Changing World’, BYU Law School, Provo, Utah

From October 1-3, 2017, the 24th Annual International Law and Religion Symposium was held at Brigham Young University Law School in Provo, Utah, USA. The Symposium was attended by 100 participants, from 50 different countries, while interpretation at the venue was available in 11 languages (Arabic, French, Italian, Korean, Laotian, Mongolian, Portuguese, Russian, Spanish, Ukrainian, and Vietnamese).

During the Symposium I had the honor of presenting a paper during the panel on ‘Religion & Pluralism in a Changing World’, and to find my recent book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human exhibited on the book table.

During the final session of the Symposium my book was generously presented by Prof. Brett G. Scharffs, Director of the International Center for Law and Religion Studies, as one of several new ‘Books of Note’.

Before the official start of the conference, delegates attended a session of the General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, and heard the Mormon Tabernacle Choir perform their weekly broadcast Music and the Spoken Word.

See for more information about the Symposium:

Upcoming Speaking Engagement: 24th Annual International Law and Religion Symposium, Brigham Young University, Provo, Utah, 1-4 October 2017

See also:

Twelve posts introducing my new book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

Visit Amazon’s Hans-Martien ten Napel Page