Monthly Archives: June 2017

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (II)

Just five of the speakers, making this such a very worthwhile event to attend:
– Russell Moore, President of the Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention
– Daniel Mark, Chairman of the United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
– Carrie Gress, author of the The Marian Option (2017) and Public Intellectual
– Elizabeth Bruenig, Editor at The Washington Post, essayist on religion and politics
– Michael Wear, author of Reclaiming Hope: Lessons Learned in the Obama White House About the Future of Faith in America (2017)

See also: Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I).

Press Release: ‘Twelve ILS seed money grants for frontier research at Leiden Law School’

‘Twelve researchers of our Law School have been awarded an ILS seed money grant. This grant enables researchers to create space for preparing a grant proposal for NWO, ERC or otherwise.

Given the impressive quality of the twelve applications received in response to the ILS seed money call, the Research Board advised to find ways to support all the applications. The Faculty Board has invested additional funds to make this possible. Each researcher that has received a grant has committed her- or himself to submitting a grant proposal and to publish at least one article on the research theme.

An overview of the grant writers and their research themes is provided in the table below. (…)

For more information on the research focus area Interaction between Legal Systems visit our website.

Applicant Research theme
Boom, W.H. van Litigation strategy and third party funder involvement
De Brabandere, E. The dynamics of arbitration institutions in investment treaty arbitration
Cuyvers, A. Beyond Brexit: New models of EU membership for a flexible and viable Union of 27
Dam-de Jong D.A. From war to peace: the contribution of international law to enhancing compliance with intra-state peace agreements
Jesse, M. Who ‘we’ really are and who ‘we’ want to be – Europe’s Reaction to the Refugee Crises: the envisioned project will look at legislative changes after the refugee crises to decipher underlying ideals and principles governing our societies
Kunst, M.J.J. Unlocking the international evidence base of “victim-oriented” legislation: A systematic and critical review of the literature
Leijten, I. Social rights cities
Liefaard, T. Access to justice for children: Understanding the concept and its significance for the effective protection of children’s rights in a pluralist world
Napel, H.M.T.D. ten Constitutional identity in a ‘Post-Truth, Post-West, Post-Order’ Era.
Ouwerkerk, J. What price EU defence rights? Exploring the need for a different division of costs in EU criminal justice cooperation
Rose, C.E. How transnational criminal law treaties influence the behaviour of states, in particular those treaties concerning corruption, organised crime, and terrorist financing
Sentse, M. Sociale netwerken binnen detentie: Correlaties en consequenties van de aard en mate van sociale contacten tussen gedetineerden

Source: Twelve ILS seed money grants for frontier research at Leiden Law School

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I)

Source: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=240138

This week I will be attending the 2017 Acton University Conference, at DeVos Place, Grand Rapids, Michigan.

Acton University ‘is a unique, four-day exploration of the intellectual foundations of a free society. Guided by a distinguished, international faculty, Acton University is an opportunity to deepen your knowledge and integrate philosophy, theology, business, development – with sound, market based, economics.’

It is organized by the Acton Institute, ‘a think-tank whose mission is to promote a free and virtuous society characterized by individual liberty and sustained by religious principles’.

Topics dealt with include:

Thomas Jefferson v. Alexander Hamilton

The Inspiration of the Declaration: What Calvin Coolidge’s Views on Government and Faith Tell Us Today

John Locke’s Philosophy of Liberalism

Edmund Burke and the Origins of Modern Conservatism

Alexis de Tocqueville: Does Liberty Follow from Democracy?

Democracy and Development

Natural Law and Human Flourishing

“Post-Consensus” Culture and Natural Law

Religious Liberty: The Dawn of the First Amendment

The Religious Problem with Religious Freedom

Marriage and Religious Liberty

How to Understand and Critique Secularism

Presenters will be, among others:

Ryan Anderson, Ph.D., William E. Simon Senior Research Fellow in American Principles and Public Policy, The Heritage Foundation

Hunter Baker, J.D., Ph.D., University Fellow and Associate Professor of Political Science, Union University

The Honorable Judge Janice Rogers Brown, Circuit Judge, U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit

Lenore Ealy, Ph.D., President, The Philanthropic Enterprise, Inc.

Kenneth Grasso, Ph.D., Professor and Chair of Political Science, Texas State University

Carrie Gress, Ph.D., Author and Public Intellectual

Robert Joustra, Ph.D., Director of the Centre for Christian Scholarship, Redeemer University College

Daniel Mark, Ph.D., Professor of Political Science, Villanova University, and Chairman of the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF)

Russell Moore, President of the Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention

Svetlana Papazov, D.Min., Lead Pastor, Real Life Church; CEO & Founder, Real Life Center for Entrepreneurial and Leadership Excellence

John Pinheiro, Ph.D., Professor of History and Founding Director of Catholic Studies, Aquinas College

Amity Shlaes, Presidential Scholar, The King’s College.

Sources, and more informationActon UniversityActon Institute.

See alsoUpcoming Speaking Engagement: Symposium The Federalist Papers, Brussel, 20 april 2017

Interview t.b.v. artikel ‘Buma koestert conservatisme’

Bron: European People’s Party – EPP Dublin Congress, 2014, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31654267

Het Reformatorisch Dagblad publiceert vandaag (zaterdag 17 juni 2017) op de voorpagina bovengenoemd artikel van Gerard Vroegindeweij, dat als volgt opent:

‘Het CDA positioneert zich rechts van de VVD, stelt CDA-prominent en oud-informateur Herman Wijffels. Wil het CDA inderdaad eenzelfde positie als zusterpartij CDU in Duitsland; dus rechts van de liberalen? Kenners gaan deels mee met deze waarneming van Wijffels.’

Het artikel bevat onder meer de volgende passage, waarin ik zelf aan het woord kom:

‘Gaat het CDA inderdaad richting de Duitse CDU en wil de partij de VVD rechts passeren? Hans Martien ten Napel, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, denkt van wel. Volgens hem bevindt „zich de natuurlijke positie van het CDA aan de rechterkant van het politieke spectrum. Het sociaal-pluralistische gedachtegoed waarop de christendemocratie is gestoeld, vertoont onmiskenbaar verwantschap met de politieke stroming van het conservatisme. Noch de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, noch het antirevolutionair of christelijk-historisch denken kan als vollédig conservatief worden aangemerkt. Maar je merkt wel dat Buma het conservatisme koestert.”

In de beginperiode van het CDA keken christendemocraten met enige minachting naar de oosterburen en de behoudende koers die de CDU voerde. Met rechts en conservatisme wilden de Nederlandse CDA’ers niets te maken hebben. Ten Napel: „Het schrikbeeld dat christendemocraten ten tijde van de totstandkoming van het CDA van de Duitse CDU schetsten, wekt achteraf echter de nodige verwondering.”

In de jaren negentig schreven journalisten en wetenschappers het CDA af. De christendemocratie zou verdwijnen. Waarom hadden zij het mis?

„Het lijkt mij te vroeg om te concluderen dat deze journalisten en wetenschappers het mis hadden. In een postseculiere tijd ontstaat er op zichzelf weer meer ruimte voor de verbinding tussen levensbeschouwing en politiek. Bij de jongste Tweede Kamerverkiezingen boekte het CDA ook daadwerkelijk een bescheiden winst, maar negentien zetels blijft voor de christendemocratie wel het op een na slechtste resultaat uit de parlementaire geschiedenis.”

Is een rechtsere koers dé manier om politiek te overleven en ook niet-kerkelijke kiezers aan de partij te binden?

„Als er meer niet-kerkelijke kiezers komen, is een rechtsere koers niet de enige manier om hen aan de partij te binden. Deze niet-kerkelijke kiezers bevinden zich immers in het gehele politieke spectrum. Een rechtsere koers is wél een manier om ook andere, niet-christelijke, conservatieve kiezers te bereiken. Gelet op het teruglopende aantal christelijke kiezers is het van belang om de brug naar een algemener conservatisme te slaan. Dat moet relatief gemakkelijk kunnen doordat conservatisme in Nederland minder dan voorheen als taboe geldt.”

Waar zag u een omslag?

„Uit een eerder onderzoek dat ik verrichtte naar de programmatische ontwikkeling van het CDA tot 2010 kwam zeker wat betreft het integratiebeleid de eeuwwisseling als omslagpunt naar voren. Maar als ik met een nog ruimer historisch perspectief kijk, dan kun je je afvragen in hoeverre er eigenlijk gesproken kan worden van een omslag.”’

Lees hier het hele artikel, waarin o.a. ook oud-minister Hillen en Pieter Jan Dijkman, de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, aan het woord komen:

Buma koestert conservatisme.

Zie ook:

Bijdrage over ‘Verrechtsing van het CDA’ t.b.v. De Hofvijver (Montesquieu Instituut).

Bernie Sanders, Tim Farron, and the regime change which has taken place within liberalism

In my new book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge, 2017), I note how partly under the influence of the social and cultural revolution of the 1960s, liberalism has arguably developed from a means of managing diversity in the direction of an ideological agenda of its own. Illustrative of this development is that for some scholars it has now become a question mark if, and to what extent, religion should be tolerated at all within a liberal democracy.

For more information on the book, go here:

Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human.

See also:

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’.

 

 

Workshop Law and Religion

Date
26 June 2017
Time
10:00 – 12:00  hrs.
Address
Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room
A014

On June 26th, a small workshop on comparative law & religion will take place with Dr. Jaclyn Neo (National University of Singapore, Law School). Jaclyn is a very well-published scholar in the field of comparative public law and human rights, particularly in the field of law and religion (see bio below). She studied at Yale Law School (LLM, JSD) and she is an Assistant Professor of Public Law at the National University of Singapore. She is an innovative thinker and a wonderful speaker. On June 26, Jaclyn will present one of her most recent papers and engage with  her audience’s questions. Hans-Martien Ten Napel will act as discussant and Sofia Fernandes Da Silva Ranchordás will chair the workshop. Both colleagues and students are welcome!

You can register for the workshop by sending an email to Sofia, preferably by June 10. Should you be interested in presenting a recent paper, pitching your PhD research or discussing a new research idea on law and religion or freedom of expression so as to receive some feedback from an expert in this field, please let Sofia know. Due to time constraints, only 2-3 additional presentations can be accepted.

Source: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2017/06/workshop-law-and-religion.

See also:

International Conference on “The Rule of Law with Chinese Characteristics in Transition”;

Blogpost ‘Religious Freedom, Eastern Ethical Monism, and Western “Civic Totalism”‘.

Book Recommendations (I): Nicholas Wolterstorff, Understanding Liberal Democracy (2012)

About the book:

Understanding Liberal Democracy presents notable work by Nicholas Wolterstorff at the intersection between political philosophy and religion. Alongside his influential earlier essays, it includes nine new essays in which Wolterstorff develops original lines of argument and stakes out novel positions regarding the nature of liberal democracy, human rights, and political authority. Taken together, these positions are an attractive alternative to the so-called public reason liberalism defended by thinkers such as John Rawls. The volume will be of interest to philosophers, political theorists, and theologians, engaging a wide audience of those interested in how best to understand the nature of liberal democracy and its relation to religion.’

About the author:

‘Nicholas Wolterstorff is Noah Porter Professor Emeritus of Philosophical Theology, Yale University. Currently he is a Senior Fellow at the Institute for Advanced Studies in Culture, at the University of Virginia. He has been President of the American Philosophical Association, and of the Society of Christian Philosophers; he is a fellow of the American Academy of Arts and Sciences. Among the lectures he has given are the Wilde Lectures at Oxford University, the Gifford Lectures at St Andrews University, and the Stone Lectures at Princeton Seminary. He has published over twenty books including On Universals, Works and Worlds of Art, Art in Action, Until Justice and Peace Embrace, Reason within the Bounds of Religion, Divine Discourse, John Locke and the Ethics of Belief, Thomas Reid and the Story of Epistemology, Educating for Shalom, Lament for a Son, Justice: Rights and Wrongs and Justice in Love.’

Source, and more information: Wolterstorff, Understanding Liberal Democracy. Essays in Political Philosophy.

As I write in the introduction to my new book, Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge, 2017), I have found that some of the most worthwhile books on liberal democracy which have been published in recent years, have been authored, for example, by ethicists and philosophers. You can read part of the introduction to my book here.

As I demonstrate in the third chapter of Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human, Wolterstorff’s Understanding Liberal Democracy is a major example of such a worthwhile book.

See also Twelve posts introducing my new book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human