Monthly Archives: December 2015

Co-redacteur en co-auteur, bundel Geloven in macht, de christen-democratie in Nederland (1993)

GetAttachment.aspx

‘”Men kan van mening verschillen over de precieze betekenis en relevantie van de christelijke inspiratie voor het politiek handelen. Men kan blijven twijfelen aan de bijzonderheid van het christen-democratisch gedachtegoed. Men kan het CDA verguizen of verafgoden en men kan de partij een zegen of een vloek voor Nederland vinden. maar hoe men ook tegen het CDA aankijkt, eenieder zal met een mengeling van afgunst en bewondering moeten erkennen, dat de partij in machtspolitiek opzicht sinds haar oprichting een formidabele prestatie heeft geleverd. Van dorpspolitiek tot de residentie en van de provincie tot Europa, het CDA is daar waar de macht is en waar de posten worden verdeeld.”

In deze bundel wordt de macht van de Nederlandse christen-democratie door politicologen aan een kritische analyse onderworpen. Achtereenvolgens komen daarbij aan bod: de geschiedenis en de partij-organisatie van het CDA, de maatschappelijke en electorale basis, het beleid, de strijdpunten en het Europese perspectief.’

Mijn eigen bijdrage aan deze bundel is getiteld: ‘Christen-democratie en Europese integratie’.

Recensie J.-J. van den Berg, Trouw:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2642007/1994/02/24/Het-geheim-van-CDA-schuilt-in-aanpassing.dhtml.

Recensie H. Hermsen, BMGN (Low Countries Historical Review):

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/248269.

Bestelinformatie:

http://www.omero.nl/boeken/g/e/l/geloven-in-macht-de-nederlandse-christendemocratie/.

 

Dissertatie, ‘Een eigen weg’. De totstandkoming van het CDA (1952-1980) (1992)

IMG_1718

 

‘In het naoorlogse politieke leven in Nederland speelde (en speelt) de christen-democratie een belangrijke rol. Toch is de interne geschiedenis van deze politieke richting, en meer in het bijzonder de ontwikkeling van drie afzonderlijke partijen – ARP, CHU en KVP – tot het ene CDA, tot nu toe nauwelijks bestudeerd.

Zo’n studie is van groot belang voor het inzicht in het snel veranderende politieke klimaat van Nederland na de oorlog. Het was opmerkelijk dat in 1980 al geschiedde wat een katholiek dagblad in 1959 nog voor een wonder hield.: ‘Een dergelijke partijformatie zou een miracle hollandais zijn, waarin (…) niemand kan geloven’ (De Tijd/De Maasbode).

De studie van Ten Napel naar de achtergronden en het concrete verloop van dit eenwordingsproces zal zeker als een waardevolle aanvulling van de recente politieke geschiedschrijving verwelkomd worden. En niet alleen door vakmatig geïnteresseerden, want de opzet van het boek maakt het voor iedere belangstellende zeer toegankelijk.

‘Een eigen weg’ is een bewerking van het proefschrift waarop de auteur in januari 1992 aan de Rijksuniversiteit te Leiden promoveerde.’

Bestelinformatie:

http://www.marktplaza.nl/boeken/geschiedenis/een-eigen-weg-door-h.-m.t.d.-ten-napel-48351210.html;

http://www.bol.com/nl/p/eigen-weg-een/1001004001513020/.

Toespraak L.C. Brinkman bij aanbieding:

http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/tijdschriftartikel/CDV/1992/CDV1992_08p361Brinkm/CDV_1992_08_p361_Brinkman.pdf.

Recensie R.S. Zwart in BMGN (Low Countries Historical Review):

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/248105.

Recensie Trouw:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2602563/1992/05/20/Is-het-CDA-een-blijvend-succesnummer.dhtml.

Signalering digibron.nl:

http://www.digibron.nl/search/detail/831bec783616e23b248d611482f38439/een-eigen-weg.

VPRO, Andere tijden, 1 oktober 2002:

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2002-2003/Het-ontstaan-van-het-CDA.html.

 

 

Co-editor, Regulating Morality. A Comparison of the Role of the State in Mastering the Mores in the Netherlands and the United States (2000)

9789062157365

About the book:
‘The purpose of this volume is to compare the experiences of state efforts to control moral behavior in two countries (The Netherlands and the United States of America) by exploring the historical developments in regulating morality and the contemporary efforts to implement moral policies. The volume opens with an overview of the theoretical and historical setting of the debate about moral developments in the Netherlands and the United States. Various hypotheses are then tested by comparing the histories of prostitution and abortion policies in both countries in the nineteenth and twentieth centuries, the jurisprudence and legislation with respect to euthanasia, and the course and contents of family law (divorce, adoption, homo marriage). Apart from the comparative aspect, these case studies are highly informative and fascinating to read in and by themselves.’

Table of contents:
‘Preface (Paul Cliteur) On Common Patterns and Compelling Differences: Introduction to Regulating Morality (Hans Krabbendam and Hans-Martien ten Napel) Part I Historical and Theoretical Framework The Moral State: How Much Do the Americans and the Dutch Differ? (James Kennedy) Legal Moralism, Liberal Legalism, and the Tangled Web of Law and Morality (Paul C.M. van Seters) Dutch Democracy: The Burden of the Sixties (Paul Cliteur and René van Wissen) The Ancients, the Moderns, and Morality (Andreas Kinneging) Part II Prostitution A Short History of American Prostitution and Prostitution Policy (David J. Langum) The History of Policing Prostitution in Amsterdam (Lotte van de Pol) Part III Abortion Cultural Individualism, Marginalized Policy, and Abortion in the United States (Raymond Tatalovich) Abortion in the Netherlands: The Successful Pacification of a Controversial Issue (Joyce Outshoorn) Part IV Euthanasia The Euthanasia Debate in the United States: Conflicting Claims about the Netherlands (Margaret P. Battin) Self-Regulation by the Dutch Medical Profession of Medical Behavior that Potentially Shortens Life (John Griffiths) Part V Family Law A Rendez-Vous in the Marketplace?: Transformations in Family Law in the United States (Janet L. Dolgin) The Influence of the 1960s on Developments in Family Law in the United States and the Netherlands (Gerda A. Kleijkamp) Notes on Contributors.’

Order information:

https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=regulating+morality+krabbendam&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aregulating+morality+krabbendam

http://www.bol.com/nl/p/regulating-morality/1001004010189762/

Co-editor, Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe (Routledge/ECPR Studies in European Political Science, 2000)

41RMSqOn-lL._SX334_BO1,204,203,200_

‘The onset of a new millennium has given renewed impetus to the study of religion and its place in the secular world. Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe is an innovative, cutting-edge study, which focuses on the question of whether – and how – religion continues to influence and shape electoral behaviour across Europe.

With exceptional detail, this book presents empirical data drawn from a range of country case studies to provide examples of different religious experiences and relationships.’

Order information:

http://www.amazon.com/Religion-Electoral-Behaviour-Routledge-Political/dp/0415201292;

http://www.tandf.net/books/details/9780415201292/.

Co-editor and co-author, Regulating Political Parties. European Democracies in Comparative Perspective (2014)

Unknown

‘Regulating Political Parties provides a novel and valuable contribution to the existing literature on political parties by discussing the various dimensions of party law and regulation, in Europe and other regions of the world. To what extent are political parties legitimate objects of state regulation? What are the dilemmas of regulating political finance? To what extent are parties accorded a formal constitutional status? What are the consequences of legal bans on political parties? How do legal arrangements affect parties representing ethnic minorities? These and related questions are discussed and examined from both theoretical and empirical perspectives. By bringing together international experts from the disciplines of law and political science, this volume thus addresses from an interdisciplinary and comparative point of view what has long been a notable lacuna in the study of political parties.’

The volume includes a chapter I co-authored with Jaco van den Brink, entitled ‘The SGP Case: Did it Really (Re)Launch the Debate on Party Regulation in the Netherlands?

Order information:

Leiden University Press: http://www.lup.nl/product/regulating-political-parties/;

The University of Chicago Press: http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/R/bo20133500.html;

Amazon: http://www.amazon.com/Regulating-Political-Parties-Democracies-Comparative/dp/9087282184.

Co-redacteur, bundel ‘De last van gelijkheid’, uitgegeven bij Boom Filosofie (2011)

de_last_van_gelijkheid_w215

Omschrijving:

‘In het publieke debat van de laatste jaren is gelijkheid een dominante waarde. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over iemand die weigert personen van het andere geslacht de hand te schudden of aan de zogeheten hostierel in de Sint-Jan in Den Bosch. Een heroriëntatie op het gelijkheidsbeginsel kan ons helpen om spanningen in het debat het hoofd te bieden. Door gelijkheid te interpreteren op een manier die juist verscheidenheid mogelijk maakt, wordt meer recht gedaan aan de eigen identiteit van mensen. En aan het fundament van gelijkheid: menselijke waardigheid.

Met bijdragen van: Paul Frissen, Antoine Bodar, Matthias Smalbrugge, Sophie van Bijsterveld, Jules Theeuwes, Marjolijn Februari & Erik Borgman

En interviews met: Ernst Hirsch Ballin & Frits Bolkestein.’

Meer informatie en bestellen:

https://www.boomfilosofie.nl/product/36/De-last-van-gelijkheid?h=131;

https://www.managementboek.nl/boek/9789461053190/de-last-van-gelijkheid-pieter-jan-dijkman.

Co-redacteur en co-auteur, bundel De betekenis van de Europese Grondwet voor de Nederlandse staatsinstellingen (2005)

9789013031614-240x300

‘Op 26 mei 2005 organiseerde de Staatsrechtkring in samenwerking met de Universiteit Leiden een symposium over de betekenis van de Europese Grondwet voor de verhouding tussen bestuur, rechter en wetgever zowel in de relatie Nederland-EU, als in de relatie tussen de EU-instellingen onderling. Tijdens dit symposium werd een eerste inventarisatie uitgevoerd in drie sessies, waarbij telkens de betekenis van de Europese Grondwet voor een van de overheidsmachten (wetgever, bestuur of rechter) centraal stond. Een afzonderlijke sessie werd gewijd aan de gevolgen voor de Nederlandse burger (democratie).

Het symposium opende met een beschouwing over de grondwettelijkheid van de Europese Grondwet en sloot af met een overkoepelende beschouwing door de vice-president van de Raad van state.

Minder dan een week na het symposium, op 1 juni 2005, vond het Nederlandse referendum plaats over de Europese Grondwet, waarbij 62,5 procent van de bevolking tegen stemde. Enkele dagen daarvoor had de Franse bevolking zich eveneens uitgesproken in negatieve zin. Hierop zijn de diverse inleiders gevraagd in de reeds voorbereide bijdragen in te gaan op de vraag wat het Franse en Nederlandse ‘nee’ en de Europese reflectieperiode betekenen voor de rechtsvorming door of met medewerking van de overheidstak waarover zij hun bijdragen schreven, de onderlinge relaties van die overheidstakken en het constitutionele recht (zowel de beginselen als het positieve recht) waar die rechtsvorming en onderlinge relaties door worden beheerst.

Alle inleiders hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. Hiernaast werden twee aanvullende bijdragen geschreven over respectievelijk de Haagse visie op het beginsel van het institutioneel evenwicht en de positie van de Nederlandse regering als Europees onderhandelaar.

De bundel, onder redactie van mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel en prof. dr. W.J.M. Voermans, is gepubliceerd in de reeks Publicaties van de Staatsrechtkring en bevat bijdragen van prof. mr. R. Barents, mr. J.L.W. Broeksteeg, mr. M.L.H.K. Claes, drs. J.N. Dubbelboer, mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel, mr. H.D. Tjeenk Willink, prof. dr. W.J.M. Voermans en prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven.’

Bestelinformatie:

http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/recht/9789013031614/-/de-betekenis-van-de-europese-grondwet-voor-de-nederlandse-staatsinstellingen.

Voor de overkoepelende slotbeschouwing van de toenmalige vice-president van de Raad van State, zie:

https://www.raadvanstate.nl/tjeenkwillink/toespraken-van-herman-tjeenk-willink/tekst-toespraak.html?id=511&summary_only=&category_id=14.

Voor mijn eigen bijdrage, getiteld ‘Liever Monnet dan Metternich? De Haagse visie op het beginsel van het institutioneel evenwicht’,
zie:

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13390.

Artikel ‘Vrijheid van godsdienst is onmisbaar voor de democratie’

fdlogo

Artikel ‘Vrijheid van godsdienst is onmisbaar voor de democratie’, in: Friesch Dagblad, 28 februari 2015: http://media.leidenuniv.nl/legacy/fries-dagblad.pdf.

‘Het recht op vrijheid van godsdienst staat niet alleen in Europa onder druk. Ook in de Verenigde Staten komt er steeds meer kritiek op het grondrecht zelf en op de invulling ervan. Maar er staat meer op het spel dan vrijheid van gelovigen’, aldus de inleiding van het artikel dat oorspronkelijk werd geschreven voor Christelijk Weekblad en in licht gewijzigde vorm tevens verscheen in Tertio (http://www.tertio.be/magazines/798/artikels/Vrijheid%20van%20godsdienst%20is%20onmisbaar%20voor%20democratie).

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

Tijdschrift voor Recht, Religie en Beleid

Recently, I joined the editorial board of the Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (TvRBB):

‘The Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (TvRRB) [The Journal for Religion, Law and Policy] is an independent review. It provides a platform for debate, and for informing professionals and public opinion on issues at the intersection of religion, law and policy. TvRRB welcomes high-quality academic contributions written in an accessible style. It is open to a variety of disciplinary backgrounds and diversity of opinions.
TvRRB is a joint initiative of Boom Legal Publishers and FORUM, the Institute for Multicultural Affairs.’

For more information on the journal, see: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2015/2.

Paper presentation during XXI World Congress of the International Association for the History of Religions

iahr2015-2

Paper presentation during XXI World Congress of the International Association for the History of Religions, panel on ‘Religion Renegotiated: Faith-Based Organizations and the State since the 1960s’, Erfurt, Germany, August 23-29, 2015: http://www.iahr2015.org/iahr/3158.html.

Panel description:

‘Christian faith-based organizations have long been regarded as constitutive to the functioning of civil society and hence granted a special position in both the communis opinio and legislation of European societies. However, rampant deconfessionalization and growing disbelief have undermined Christianity’s societal position, and with Islam increasingly becoming the religion of European-born citizens and whilst visibility of Muslim communities has become more apparent, issues on the ‘proper’ interlocution between state-religion-society are more than ever at the heart of public debate. Nonetheless, few issues are at once so central and so understudied as the relationship between faith-based organizations and the state. This panel will theoretically assess to what extent and how the boundaries between the state and faith-based organizations have been reshaped since the 1960s. The papers tackle these issues by an empirical focus on developments in social policy, the law and public debates in the Netherlands.’