Guest Post: Kamerbrief pilot vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

By Rick Lawson, Professor of European Law at Faculty of Law, Leiden University

Op 16 maart 2012 verzond minister Rosenthal (BZ) een brief aan de Tweede Kamer over de resultaten van de eerste fase van de pilot vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en een selectie nieuwe pilotlanden. De aanhef van de brief luidt als volgt:

‘Hierbij treft u de resultaten aan van de eerste fase van de pilot vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De pilot heeft geleid tot meer inzicht in deze problematiek en tot activiteiten die bijdragen aan verbeteringen in de naleving van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Beperkingen en schendingen van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging zijn een groeiend probleem. Kennis over hoe deze negatieve tendens te keren met de juiste interventiestrategieën is beperkt. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een van de prioriteiten van de geactualiseerde mensenrechtenstrategie "Verantwoordelijk voor Vrijheid". In 2009 werd de pilot vrijheid van godsdienst en levensovertuiging opgezet. Bij aanvang van de pilot is afgesproken na twee jaar een indicatie te geven over resultaten en ervaringen. Deze treft u hierbij aan.’

De brief, waarvan de volledige tekst raadpleegbaar is via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/03/16/kamerbrief-pilot-vrijheid-van-godsdienst-en-levensovertuiging.html, bevat een interessant overzicht, echter uiteraard (het stuk komt nu eenmaal van BZ) zonder ook maar één enkele verwijzing naar de situatie in Nederland…

Comments are closed.