Tag Archives: representatieve democratie

Mini-Symposium: Global Democratic Decline?

‘Op woensdag 12 april 2017 zal Res Publica van 15:00 tot 17:00 uur een mini-symposium organiseren op het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG, A0.51) over het gegeven dat wereldwijd het aantal democratieën afneemt. Wat betekent deze ontwikkeling voor de rechtsstaat? Hoe is het gesteld met het vertrouwen in de democratie? Is de directe democratie een alternatief voor de representatieve democratie? Onder meer deze vragen staan centraal tijdens dit symposium. Onze gastsprekers zullen zijn Hans-Martien ten Napel, Charlotte Wagenaar en Geerten Waling. Na afloop zal er een borrel zijn in Café de Keyzer.

Het programma zal er als volgt uit zien:

Lezing 1: Hans-Martien ten Napel zal ingaan op de vraag wat er misgaat met de democratie in verschillende landen en dan voornamelijk vanuit vergelijkend-staatsrechtelijk perspectief. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen in de wereld voor de rechtsstaat? Hierbij worden twee recente rapporten van resp. The Economist en Freedom House gebruikt.

Lezing 2: Geerten Waling zal een lezing verzorgen over de democratie vanuit politicologisch oogpunt. Hoe zit het met het vertrouwen in de democratie? Zitten de partijen niet voornamelijk in een crisis?

Lezing 3: Charlotte Wagenaar zal ingaan op  de ervaring die zij heeft in het Verenigd Koninkrijk. Als verkiezingswaarnemer was zij aanwezig bij zowel het onafhankelijkheidsreferendum in Schotland, als bij de Brexit. Naast haar praktische ervaring, zal zij tevens nader ingaan op de vraag of een directe democratie een goed alternatief is voor een representatieve democratie.

Hierna zal er uiteraard ruimte zijn voor discussie. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op woensdag 12 april 2017!

N.B. Voor leden van Res Publica zal er een certificaatpunt te verdienen zijn. Indien u daarvoor in aanmerking wenst te komen, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar respub@law.leidenuniv.nl.’

Bron: http://www.respublicaleiden.nl/actueel/mini-symposium-global-democratic-decline/.

Opinieartikel ‘Burgerinitiatief nuttige aanvulling op representatieve democratie’

 

‘Oud-premier Van Agt overhandigde dinsdag 65.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Een aantal organisaties heeft dit zogeheten burgerinitiatief opgezet om een Kamerdebat te krijgen over de muur die Israël bouwt om Palestijnse terroristen tegen te houden.

Het burgerinitiatief is in Nederland een relatief onbekend fenomeen. Sommige media wisten dan ook niet direct hoe ze dit moesten duiden en gebruikten bijvoorbeeld de term ”petitie”. Het burgerinitiatief verschilt echter in een aantal opzichten wezenlijk van een petitie of verzoekschrift.’

Aldus de opening van een opinieartikel dat ik, samen met Maarten van Nijendaal, schreef op uitnodiging van de redactie van het Reformatorisch Dagblad. Maarten van Nijendaal vervult  een student-assistentschap onderzoek in het kader van het Leidse Honours College Law.

De conclusie van het artikel luidt als volgt: ‘Hoewel het burgerinitiatief de vertegenwoordigende democratie niet kan vervangen, vormt het er met de nodige aanpassingen potentieel een nuttige aanvulling op.’

Lees het volledige artikel op http://www.refdag.nl/opinie/burgerinitiatief_nuttige_aanvulling_op_representatieve_democratie_1_710048.

Zie voorts http://hmtennapel.weblog.leidenuniv.nl/2012/07/03/deelname-aan-expertmeeting-over-evaluati. en http://hmtennapel.weblog.leidenuniv.nl/2012/07/17/can-the-citizens-initative-revitalize-re/.

.