Tag Archives: menselijke waardigheid

Co-redacteur, bundel ‘De last van gelijkheid’, uitgegeven bij Boom Filosofie (2011)

de_last_van_gelijkheid_w215

Omschrijving:

‘In het publieke debat van de laatste jaren is gelijkheid een dominante waarde. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over iemand die weigert personen van het andere geslacht de hand te schudden of aan de zogeheten hostierel in de Sint-Jan in Den Bosch. Een heroriëntatie op het gelijkheidsbeginsel kan ons helpen om spanningen in het debat het hoofd te bieden. Door gelijkheid te interpreteren op een manier die juist verscheidenheid mogelijk maakt, wordt meer recht gedaan aan de eigen identiteit van mensen. En aan het fundament van gelijkheid: menselijke waardigheid.

Met bijdragen van: Paul Frissen, Antoine Bodar, Matthias Smalbrugge, Sophie van Bijsterveld, Jules Theeuwes, Marjolijn Februari & Erik Borgman

En interviews met: Ernst Hirsch Ballin & Frits Bolkestein.’

Meer informatie en bestellen:

https://www.boomfilosofie.nl/product/36/De-last-van-gelijkheid?h=131;

https://www.managementboek.nl/boek/9789461053190/de-last-van-gelijkheid-pieter-jan-dijkman.

Themanummer CDV over democratie

Onlangs is het winternummer verschenen van het kwartaaltijdschrift Christen Democratische Verkenningen. Dit nummer, dat onder redactie stond van Maurice Adams (hoogleraar Encyclopedie van het recht en tevens hoogleraar Democratische rechtsstaat namens het vfonds aan de Tilburg Law School), Maarten Neuteboom (redacteur van CDV) en ondergetekende, is gewijd aan de democratie. Tevens schreef ik, samen met Rien Fraanje (senioradviseur van de Raad voor het openbaar bestuur), voor dit nummer een bijdrage over de staat van de democratie (zie https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20459 en http://www.rob-rfv.nl/rob/actueel/nieuwsbericht/121/Artikel+over+vertrouwen+en+democratie).

De uitgave bevat verder onder meer artikelen van Marin Terpstra (universitair docent sociale en politieke wijsbegeerte aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen) over de religieuze dimensie van democratie, Kars Veling (directeur van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat) over het belang van de vorming van democratisch burgerschap en Margriet Krijtenburg (onlangs in Leiden gepromoveerd op Schuman’s Europe. His frame of reference) over Europa in crisis.

In zijn woord vooraf formuleert hoofdredacteur Pieter Jan Dijkman enkele van de vragen die in het nummer centraal staan als volgt: ‘Democratie is samenleven met verschil. Maar wat als de democratie vooral nog een techniek is die één waarde aanprijst, namelijk zichzelf? Wat als de onderliggende waarden als vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid naar de achtergrond verdwijnen? Wat als religieuze en culturele minderheden gedwongen worden zich te voegen naar een meerderheidsmoraal? Wat als de complexiteit van de politieke beslissing wordt gereduceerd tot een simpele tegenstelling tussen twee radicale uitersten? Wat als het compromis, zo noodzakelijk voor een overlegdemocratie, een besmette term wordt?’

De volledige inhoudsopgave van de aflevering is raadpleegbaar via http://cdv.boomtijdschriften.nl/laatstenummer.html. Losse nummers vallen te bestellenvia boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl.