Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

’18 May 2017

In 2014 Hans-Martien ten Napel received a Research Fellowship in Legal Studies at the Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. The book he wrote as a result of this fellowship was published last week by Routledge Law.

The description of the book, entitled Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human, is as follows:

‘In both Europe and North America it can be argued that the associational and institutional dimensions of the right to freedom of religion or belief are increasingly coming under pressure. This book demonstrates why a more classical understanding of the idea of a liberal democracy can allow for greater respect for the right to freedom of religion or belief.

The book examines the major direction in which liberal democracy has developed over the last fifty years and contends that this is not the most legitimate type of liberal democracy for religiously divided societies. Drawing on theoretical developments in the field of transnational constitutionalism, Hans-Martien ten Napel argues that redirecting the concept and practice of liberal democracy toward the more classical notion of limited, constitutional government, with a considerable degree of autonomy for civil society organizations would allow greater religious pluralism. The book shows how, in a postsecular and multicultural context, modern sources of constitutionalism and democracy, supplemented by premodern, transcendental legitimation, continue to provide the best means of legitimating Western constitutional and political orders.’

Research Fellowship in Legal Studies Hans Martien ten Napel

More information about the book

Interview in 2015 with Hans-Martien ten Napel about the research project

Source: https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2017/05/hans-martien-ten-napel-published-book-constitutionalism-democracy-and-religious-freedom.-to-be-fully-human

For the Dutch version of the press release, please see: Hans-Martien ten Napel publiceert boek “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”

Book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human now published

About the book:

‘In both Europe and North America it can be argued that the associational and institutional dimensions of the right to freedom of religion or belief are increasingly coming under pressure. This book demonstrates why a more classical understanding of the idea of a liberal democracy can allow for greater respect for the right to freedom of religion or belief.

The book examines the major direction in which liberal democracy has developed over the last fifty years and contends that this is not the most legitimate type of liberal democracy for religiously divided societies. Drawing on theoretical developments in the field of transnational constitutionalism, Hans-Martien ten Napel argues that redirecting the concept and practice of liberal democracy toward the more classical notion of limited, constitutional government, with a considerable degree of autonomy for civil society organizations would allow greater religious pluralism. The book shows how, in a postsecular and multicultural context, modern sources of constitutionalism and democracy, supplemented by premodern, transcendental legitimation, continue to provide the best means of legitimating Western constitutional and political orders.’

For the source, and more information also on how to order the book, see: Routledge.com or Amazon.com.

See also: Interview on project on ‘Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom’.

Book on Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge) now available for pre-order

‘In both Europe and North America it can be argued that the associational and institutional dimensions of the right to freedom of religion or belief are increasingly coming under pressure. This book demonstrates why a more classical understanding of the idea of a liberal democracy can allow for greater respect for the right to freedom of religion or belief.

The book examines the major direction in which liberal democracy has developed over the last fifty years and contends that this is not the most legitimate type of liberal democracy for religiously divided societies. Drawing on theoretical developments in the field of transnational constitutionalism, Hans-Martien ten Napel argues that redirecting the concept and practice of liberal democracy toward the more classical notion of limited, constitutional government, with a considerable degree of autonomy for civil society organizations would allow greater religious pluralism. The book shows how in a post-secular and multicultural context, modern sources of constitutionalism and democracy, supplemented by premodern, transcendental legitimation, continue to provide the best means of legitimating Western constitutional and political orders.’

For more information, and to pre-order, see:

https://www.routledge.com/Constitutionalism-Democracy-and-Religious-Freedom-To-be-Fully-Human/ten-Napel/p/book/9781138647152;

https://www.amazon.com/Constitutionalism-Democracy-Religious-Freedom-Religion/dp/1138647152 (USA);

https://www.amazon.co.uk/Constitutionalism-Democracy-Religious-Freedom-Religion/dp/1138647152/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1485007049&sr=8-8&keywords=constitutionalism+democracy (United Kingdom);

https://www.amazon.de/Constitutionalism-Democracy-Religious-Freedom-Religion/dp/1138647152/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1485007114&sr=8-1&keywords=Constitutionalism+democracy+religious+freedom (Germany);

https://www.bol.com/nl/p/constitutionalism-democracy-and-religious-freedom/9200000055900993/ (Netherlands).

Redactie themanummer ‘Democratie in ademnood?’ van CDV (2012)

cover-bottom-bg

‘Democratie is kostbaar cultureel erfgoed dat voor haar eigen behoud constant onderhoud en vernieuwing nodig heeft. Dat is de boodschap van Rein Jan Hoekstra, oud-lid van de Raad van State en oud-informateur, in het nieuwe nummer van Christen Democratische Verkenningen (CDV) dat vandaag verschijnt.

Er wordt volgens hem te gemakzuchtig met de democratie omgegaan. Alsof deze af is, vanzelfsprekend is, en geen cultivering behoeft. Ondertussen wordt er stevig gemorreld aan het gebouw van de democratie en dreigen we de spelregels van de democratie uit het oog te verliezen.

Hoekstra maakt zich “ernstige zorgen” over de staat van de democratie in Nederland en de wijze waarop politieke partijen ermee omgaan. Volgens hem dreigen politici en bestuurders de orde, een van de meest fundamentele rechtsprincipes, uit het oog te verliezen. ‘Het geklaag over de “kaasstolp in Den Haag” en “de zakkenvullers op het Binnenhof” in combinatie met lage opkomstcijfers bij verkiezingen en de geringe participatiegraad van politieke partijen ondermijnt de legitimiteit van het democratisch stelsel’, aldus Hoekstra in CDV, het kwartaalmagazine van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. “We leven niet in een mediapolitiek landschap zoals in het Italië van Berlusconi. Maar ook hier heeft degene die via de media de publieke opinie het best weet te bespelen politiek succes. Ook de onzorgvuldige wijze waarop we met de spelregels van onze democratie omgaan, past in dat beeld. De oude spelregel is: er gaat eerst een brief naar de Kamer en dan wordt de pers geïnformeerd. Maar nu wordt daar steeds vaker de hand mee gelicht.”
De Tweede Kamer zelf draagt bij aan een ondergraving van het politieke systeem, betoogt Hoekstra. “Niet alleen de vertegenwoordigende en de controlerende functie, maar ook de wetgevende taak van het parlement wordt onvoldoende serieus genomen. Waar zijn de wetgevingsspecialisten gebleven in de Tweede Kamer? Dat de Eerste Kamer de laatste decennia steeds politieker is geworden, komt doordat de wetgevingstaak van de Tweede Kamer onvoldoende inhoud krijgt.”

Hoekstra toont zich een voorstander van herinvoering van het districtenstelsel zoals dat tot 1917 functioneerde. “Ik zie dat als adequate kanalisatie van de wederzijdse betrokkenheid van de volksvertegenwoordiger met zijn of haar kiezers in het betrokken district. In zoverre zou herinvoering een meerwaarde hebben voor ons parlementaire stelsel.” Ook pleit de christendemocraat voor het correctief wetgevingsreferendum, zodat na aanneming van een wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer een bindend referendum over dat wetsvoorstel kan worden gehouden. “Mijn opvatting is dat daardoor ten eerste de bevolking in staat wordt gesteld om via een ordelijke procedure haar oordeel te geven, en ten tweede denk ik dat dit preventief positief zal uitwerken voor wat betreft de behandeling van wetsvoorstellen in Tweede en Eerste Kamer. Naar mijn inschatting zou dat kunnen betekenen dat Tweede en Eerste Kamer nog meer gaan letten op de kwaliteit van de inhoud en op problemen bij de uitvoering. Kortom, bezint eer ge begint.”

***
Het nieuwe CDV-nummer, met als titel Democratie in ademnood?, gaat op zoek naar een waardevolle, christendemocratische opvatting van democratie in een tijd dat deze volgens vele onderzoekers onder druk staat. De bundel bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat het over “de staat van de democratie”. Rien Fraanje, senioradviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, en Hans-Martien ten Napel, universitair docent staats- en bestuursrecht, laten zien dat achter de nog altijd redelijk onbezorgde vertrouwenscijfers ten aanzien van de Nederlandse democratie belangrijke problemen schuilgaan. Zo voelt een groot deel van de Nederlandse samenleving zich niet goed gerepresenteerd door politieke partijen. Labuschagne, universitair docent rechtsfilosofie, wijst op de gevolgen van een verregaande secularisering voor een waardevolle democratie. Hoogleraar recht Jan Willem Sap toont aan dat confessionele partijen, ondanks hun scepsis in het verleden tegenover democratie en in het bijzonder tegenover de leer van de volkssoevereiniteit, volop hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat.
In het tweede deel staan de “voorwaarden voor democratie” centraal. Zo wijst Marin Terpstra, universitair docent politieke filosofie, op de noodzakelijke religieuze dimensie van democratie, zoals die zich uit in de gezamenlijke viering van de toewijding en overgave van mensen aan de publieke zaak. De directeur van ProDemos, Kars Veling, benadrukt het belang van democratisch burgerschap en betoogt dat democratie niet moet worden versmald tot een besluitvormingsprocedure waarbij de meerderheid het voor het zeggen heeft. Advocaat Bart Fleuren laat zien waarom checks and balances tussen de staatsmachten noodzakelijk zijn. Volgens hem geeft het voorstel om de formateur voortaan niet meer door de Koning te benoemen blijk van een beperkte kijk op democratie.

In het laatste deel worden aanzetten gedaan voor een christendemocratische invulling van democratie. Politicologe Emma Cohen de Lara laat zien dat een bloeiende civil society van vitaal belang is voor de gezondheid van de vertegenwoordigende democratie. Hoogleraar filosofie, Guido Vanheeswijck, gaat in op de nobele opdracht tot tolerantie. Lex Oomkes, politiek commentator bij dagblad Trouw, betoogt dat de neiging tot partijdemocratisering bij partijen als het CDA gepaard gaat met ‘antidemocratische tendenzen’. Het kiezersmandaat wordt volgens hem “meer en meer een verpersoonlijkt mandaat, met ondermijnende gevolgen voor het precaire stelsel van macht en tegenmacht dat het Nederlandse stelsel kenmerkt”.’

Bron: https://www.cda.nl/wi/actueel/toon/verschijning-cdv-winternummer-democratie-in-ademnood/.

Voor dit themanummer schreef ik, samen met Maurice Adams en Maarten Neuteboom, de inleiding: ‘Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid’.

Tevens schreef ik mee aan een bijdrage getiteld ‘De beste, maar niet goed genoeg’, samen met Rien Fraanje: http://www.rob-rfv.nl/documenten/artikel_fraanje_en_ten_napel_voor_cdv.pdf.

Het hele themanummer is hier te downloaden: http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/tijdschrift/CDV/CDV2012/CDV_2012_winter.pdf.

Voor meer (bestel)informatie over CDV, zie: https://www.tijdschriftcdv.nl.

 

Paper presentation during XXI World Congress of the International Association for the History of Religions

iahr2015-2

Paper presentation during XXI World Congress of the International Association for the History of Religions, panel on ‘Religion Renegotiated: Faith-Based Organizations and the State since the 1960s’, Erfurt, Germany, August 23-29, 2015: http://www.iahr2015.org/iahr/3158.html.

Panel description:

‘Christian faith-based organizations have long been regarded as constitutive to the functioning of civil society and hence granted a special position in both the communis opinio and legislation of European societies. However, rampant deconfessionalization and growing disbelief have undermined Christianity’s societal position, and with Islam increasingly becoming the religion of European-born citizens and whilst visibility of Muslim communities has become more apparent, issues on the ‘proper’ interlocution between state-religion-society are more than ever at the heart of public debate. Nonetheless, few issues are at once so central and so understudied as the relationship between faith-based organizations and the state. This panel will theoretically assess to what extent and how the boundaries between the state and faith-based organizations have been reshaped since the 1960s. The papers tackle these issues by an empirical focus on developments in social policy, the law and public debates in the Netherlands.’

Blogpost on Legitimation in a Post-Secular Age

foto_federalist_papers_1-260x160

 

Could it be the case that the modern type of legitimation, complemented by a touch of pre-modern legitimation, suffices in a post-secular context as well?

Read the full blogpost here: http://leidenlawblog.nl/articles/three-types-of-legitimation#.VJLnaAWXfpQ.link.

Article in Oxford Journal of Law and Religion on ‘The State, Civil Society and Religious Freedom’

The free link to the above article, that I co-authored with Jaco van den Brink, is: http://ojlr.oxfordjournals.org/cgi/content/full/rws043?
ijkey=q838X1ukT4vzEzF&keytype=ref
.

The abstract of the article reads as follows:

‘How is the legal principle of religious freedom supposed to regulate the relationship between state and religion, especially in cases where state and religion seem to make competing claims? This article argues that, in order to fully appreciate this complex relationship, we need to reflect on the proper place of the state within society. In both the Catholic and the Reformed lines of thought it has traditionally been emphasized that society doesn’t consist merely of individuals and a state. There are also a variety of institutions (eg families and civil society organizations) providing different, yet equally necessary, goods. Applying this way of thinking about the state in a theory on religious freedom, provides a distinctive and promising theoretical point of view and is more likely to guarantee adequate protection in a range of current religious freedom cases in both Europe and the United States than the dominant individual autonomy perspective.’

The URL in this post currently takes you to the Advance Access version of our paper. Once the article appears in a paginated issue, the link will automatically lead to the latest version.

Paper-presentation during conference on ‘Religion and Civil Society’, Harvard Law School

I will be attending the conference on ‘Religion and Civil Society; The Changing Faces of "Religion" and "Secularity"’ this week, organized by the Institute for Culture and Society (ICS) of the University of Navarra (Pamplona, Spain), at Harvard Law School. For the conference, which was announced earlier on this blog, I co-authored a paper with Jaco van den Brink on ‘The State, Civil Society and Religious Freedom’. The final program appears below:  


7th June


PLENARY SESSIONS AND DISCUSSION


9:00

"The changing faces of religion and secularism"
Mary Ann Glendon
Learned Hand Professor of Law at Harvard University Law School, Cambridge.

10:00

"Parenthood in God and civil society"
Rafael Alvira
Professor of History of Philosophy at ICS University of Navarra

11:00

"Religious civilization and civil religion in a multicultural world"
Carmelo Vigna
Professor of Moral Philosophy at Università Ca Foscari of Venice

12:30 Lunch

WORKSHOPS


14:00

Workshop 1
Religious Freedom in Contemporary Juridical Context

Chair: Francisca Pérez Madrid, Professor of Law. University of Barcelona

Crosses and Culture: State-Sponsored Religious Displays in the United States and Europe
Mark L. Movsesian
Frederick A. Whitney Professor and Director at the Center for Law and Religion, St. John’s University, New York.

The State, Civil Society and Religious Freedom
Hans-Martien ten Napel
Assistant Professor of Constitutional and Administrative Law at Leiden University.

A Cookbook of Ways to Dissolve Religious Associations through Law
Iain T. Benson
Senior Associate Counsel of Miller Thomson LLP in Canada. University of the Free State of South Africa.

Freedom of Religion and Belief: Is there a Role for the European External Action Service?
Pasquale Annicchino
Research Fellow at Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, San Domenico di Fiesole.

Forum Internum and Forum Externum and the Negotiation of the Public-Private Divide in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Peter Petkoff
Research Fellow. Director of Law, Religion and International Relations Programme. Regent’s Park College, Oxford. Brunel University Law School, West London.

Religious freedom and the cultural dimension of religion
Francisca Pérez Madrid
Professor of Law at University of Barcelona.

16:00

Workshop II
Medieval Political Theology: Theory & Practice.
Chair: Jaume Aurell. Dean of the School of Philosophy and Social Studies, University of Navarra

How did "Political Theology" exist in the Middle Ages?
Montserrat Herrero
Associate Professor of Political Philosophy at ICS, University of Navarra.

Ernst H. Kantorowicz and Gabriel Naudé: from "Mysteries of State" to "Coups d’État"
Antonio Bento
Associate Professor of Political Philosophy at University of Beira Interior.

Places of Power: the City and the Court in Late Medieval Iberia
Rita Costa Gomes
Associate Professor of Medieval History at Towson University

Just War and Criticism of Crusade in Western Medieval Society
Martin Aurell

Professor of Medieval History at University of Poitiers. Institut Universitaire de France

King Peter of Aragon Self-coronation (1336) and its Historical, Liturgical and Iconographical Representations
Jaume Aurell
Associate Professor of Medieval History at University of Navarra

The iconology of breaking medieval seal matrices
Alfons Puigarnau
Associate Professor of Theory of Art at International University of Catalunya

18:30 Dinner

PLENARY SESSION AND DISCUSSION


20:00

"Culture and Civil Society"
Robert Royal
Faith & Reason Institute, Washington, D.C.


8th June


PLENARY SESSIONS III AND DISCUSSION


9:00

Defending Civil Society: Religious Advocacy in American National Politics
Allen Hertzke
Presidential Professor of Political Science at University of Oklahoma

10:00

Why Religion and ‘the Secular’ cannot be Separated
Jean Bethke Elstain
Laura Spelman Rockefeller Professor of Social and Political Ethics at the Divinity School. Department of Political Science and the Committee on International Relations at the University of Chicago

11:00

The Theologico-Political Problem Today
Russell Hittinger
William K. Warren Professor of Catholic Studies. Research Professor of Law at University of Tulsa

12:30 Lunch

WORKSHOPS


14:00

Workshop III
Liberalism, Capitalism and Religion

Chair: Raquel Lázaro, University of Navarra

David Hume and True Religion
Gordon Graham
Henry Luce III Professor of Philosophy and the Arts at Princeton Theological Seminary

Living toguther differently: beyond the liberal synthesis
Adam Seligman
Professor of Religion at Boston University. Research Associate at Institute for Study of Economic Culture, Boston University.

The role of Religion according Mandeville and Hutcheson
Julio Seoane
Associate Professor of Philosophy at University of Alcalá

The Ethical Gap in Modern Ideals of Citizenship: A Diagnosis and a Proposal
David Thunder
Visiting Assistant Professor at Villanova University

An analysis of the history of Western Man: Personhood, Individuality & Transformation
Robert de Simone
Research Fellow at ICS at University of Navarra-New York

God and Religion in a commercial society, according to Adam Smith
Raquel Lázaro
Associate Professor of Modern Philosophy at University of Navarra

16:30

Workshop IV
The Media and the Process of Secularization of Society
Chair: Mercedes Montero and Mónica Codina, University of Navarra

Freedom of speech as naturalized religious freedom: historical antecedents and views from social pragmatism
Mariano Navarro
Chief of Communication Research Division at Panamericana University, México D. F.

Free speech and the rationality of public communication in a changing era
Mónica Codina
Associate Professor of Ethics and Communication at University of Navarra

˜Without religion, there is no peace". Religious freedom in the catholic and liberal newspapers in Mexico City (1833-1857)
Inigo Fernández
Research Fellow at Panamericana University, México D. F.

The secularization of society and the role of the media. The "agenda-Gramsci" in the Spanish newspaper El Pais
Mercedes Montero
Associate Professor of Journalism History at ICS, University of Navarra

18:00

Workshop V
Monotheism & Violence
Chair: Alejandra Vanney. Austral University of Buenos Aires. (Argentina)

Monotheistic Trinitarianism, Theological Exclusivism, and Nonviolence: An Overlooked Alternative
Peter D. Anders
Instructor in Theology at Gordon-Conwell Theological Seminary Boston

Monotheism and Political Violence: Reflections on the Argumentative Sustainability of a Causal Claim
Govert Buijs
Lecturer in Social and Political Philosophy at Vrije Universiteit Amsterdam

Islam, Intolerance and Violence; a view from the West
Javier Gil
Ph D. ICS, University of Navarra

The One True God: Making the Truth about Monotheism Count
Alejandra Vanney
Associate Professor of Political Science at the Austral University of Buenos Aires

20:00 Dinner

Source: http://www.unav.es/centro/religion-sociedad/programa-congreso-harvard.