Category Archives: Democracy

‘Review Essay: Theological Medicine for Liberal Democracy’, in Journal of Markets & Morality, Vol. 22, No. 1 (Spring 2019)

‘Abstract

As Smith points out, the genealogy of liberal democracy demonstrates that liberalism is nothing less than the prodigal son of Christianity. Thus, it becomes plausible that Christianity has a continuing role to play in a liberal democracy. Smith might even be right that it is not so much common grace and natural law, but rather Christianity exclusively, on which liberal democracy is dependent. Constitutional lawyers and political scientists would indeed be well-advised to be more generous in integrating theological insights as well into their work in order to find this out for themselves.

Hans-Martien ten Napel, “Review Essay: Theological Medicine for Liberal Democracy,” Journal of Markets & Morality 22, no. 1 (Spring 2019): 169-181.*

*Review essay of James K. A. Smith, Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation, Cultural Liturgies, vol. 1 (Grand Rapids: Baker Academic, 2009); Imagining the Kingdom: How Worship Works, Cultural Liturgies, vol. 2 (Grand Rapids: Baker Academic, 2013); Awaiting the King: Reforming Public Theology, Cultural Liturgies, vol. 3 (Grand Rapids: Baker Academic, 2017).’

Source, and full text: http://www.marketsandmorality.com/index.php/mandm/issue/view/45

See also:

Forthcoming review essay of James K.A. Smith’s Cultural Liturgies

Blogpost ‘The Political Theology of Thierry Baudet’

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 4-7, 2019

 

Lezing voor Bachelorstudievereniging DIQIT over ‘The Federalist Papers in de 21ste eeuw’ op 12 juni a.s.

‘In 1788 verscheen aan de overkant van de Atlantische Oceaan een artikelenreeks in 85 delen over de Amerikaanse Grondwet. Deze losse delen zijn later gebundeld en uitgebracht onder de naam The Federalist Papers. Deze artikelen tezamen gelden nog steeds als een van de meest invloedrijke commentaren op de Amerikaanse Grondwet ooit geschreven.

Op 12 juni zal dr. Hans-Martien ten Napel (universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) een lezing geven over het belang en de positie van de Federalist Papers in de huidige eeuw.

De lezing zal plaatsvinden in het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden. De lezing vangt aan om 18:00 uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur. We sluiten af met een diner in een nabijgelegen restaurant.

Aanmelding via svdiqit@gmail.com is verplicht! Na aanmelding ontvang je nadere informatie en de teksten die dr. Ten Napel zal bespreken.’

Bron: https://diqit.nl/2019/05/26/12-juni-2019-the-federalist-papers-in-de-21ste-eeuw/

Op de betreffende site valt tevens de navolgende informatie te vinden over de organiserende studievereniging:

‘DIQIT is in het jaar 2016 opgericht onder de naam Justus Lipsius Bachelor om bachelorstudenten meer te bieden dan enkel de praktische vakstudie tot jurist. Onze vereniging is van oudsher vernoemd naar de Nederlandse geleerde Justus Lipsius (1547 – 1616) die als grondlegger kan worden gezien van de Leidse traditie om studie van het recht breder te trekken, fundamenteler te maken. Rechtvaardigheid wordt namelijk niet alleen gevonden in de letter van de wet. Het vraagt ook om een actief en zelfstandig nadenken over wat dit begrip nu werkelijk inhoudt. In ons logo komen deze twee zijden van dezelfde medaille terug: aan de linkerzijde staat Vrouwe Justitia die de regels en wetten symboliseert. Aan de rechterzijde staat de Denker van Rodin, die de beschouwende en contemplatieve houding verbeeldt: beiden zijn onmisbaar voor een goede rechtsvinding.

In 2018 werd de naam gewijzigd naar DIQIT, het acroniem van de welbekende zinsnede uit Dante’s Goddelijke Komedie, waaruit het belang van rechtvaardigheidsbesef bij rechtenstudenten spreekt. Onder haar nieuwe naam zet DIQIT met overtuiging de traditie voort die door Justus Lipsius gestart is. DIQIT is daarmee een aanvulling op het bestaande curriculum dat (rechten)studenten tijdens hun bachelor volgen en wil daarmee van toegevoegde waarde zijn in het leven van iedere student. Wij geloven namelijk dat de essentie van vorming niet ligt in een formele studie, maar dat studenten juist gebruik kunnen maken van een groot historisch erfgoed en een intellectuele traditie.’

Zie voorts:

Nieuwsbericht ‘Hans-Martien ten Napel doceert Advanced Course over de Federalist Papers in VS’

Bijdrage aan bundel De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme (2018)

Upcoming Speaking Engagement: Symposium The Federalist Papers, Brussel, 20 april 2017

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Global Human Rights at Risk? Challenges, Prospects, and Reforms’, The Hague, 6-7 June 2019

On 6-7 June 2019, I will be participating in the above conference. My presentation is entitled ‘The Codification of an Expanding Number of Human Rights and the Ideal of Self-Government.’

During the presentation, I will, among other things, discuss the recent announcement by the U.S. Department of State of the establishment of a Department of State Commission on Unalienable Rights. The purpose of the Commission is to ‘provide the Secretary of State advice and recommendations concerning international human rights matters. The Commission will provide fresh thinking about human rights discourse where such discourse has departed from our nation’s founding principles of natural law and natural rights.’

The full abstract of my presentation reads as follows: 

If there is one word which sums up the ideal underlying modern Western political orders, it is self-government. Since 1945, the West, and in particular (Western) Europe, has witnessed the rise of modern constitutional practice. To be sure, the American and French Revolutions of the late 18th century already marked a transition from traditional to modern constitutionalism, but this modern constitutionalism somehow remained connected to traditional constitutionalism through the diverse intellectual tradition of natural law and natural rights discoverable by human reason.

Several developments after the Second World War have led to the face of modern constitutionalism changing dramatically, however. Taken together, these developments raise the question if, and to what extent, the ideal of self-government is still realized under modern constitutional practice?

One development that has impacted modern constitutional practice is the codification of an expanding number of human rights. Thus, since World War II, several international and regional codifications have taken place. Moreover, in addition to the more traditional civil and political rights, social and economic rights have also been developed. In recent decades, so-called third- generation rights are also distinguished, such as environmental rights.

At the same time, historians have already started to raise the question of whether human rights, with the advantage of hindsight, may not prove to have been more of a temporary phenomenon than was initially thought. Perhaps even more provocatively, human rights activist Aaron Rhodes, has in a 2018 book raised the question: how can an ideal that was originally emancipatory, such as that of human rights, become so ‘debased’?

The first section of the proposed paper will attempt to answer precisely this question, against the background of the theoretical framework set out above. Should the human rights component of modern constitutional practice not conform to the standards that modern constitutionalism set out to achieve, this subsequently makes an inquiry into which amendments to both the theory and the practice of modern constitutionalism in the area of human rights are required with a view to their continuing legitimacy indispensable. Such an effort will, if necessary, be undertaken in the second part of the paper.

See for more information on the conference: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/06/global-human-rights-at-risk

See also:

Guest Lecture on “Natural Law, Human Rights, and Religious Freedom”

Upcoming Paperback Release

Press Release: ‘Twelve ILS seed money grants for frontier research at Leiden Law School’

Bijdrage ‘Viktor Orbán geeft Europese Volkspartij, en EU, huiswerk’ t.b.v. De Hofvijver (Montesquieu Instituut)

Wij leven in een verwarrende tijd. Dat is misschien niet echt een heel originele uitdrukking, maar zij gaat wel zeker ook op voor onze tijd. Toen minister-president Viktor Orbán van Hongarije op 13 mei j.l. een bezoek bracht aan President Trump, publiceerde de Amerikaanse website Law & Liberty een klein symposium met twee tegenovergestelde opvattingen over Orbán.

Dat is immers ook hoe het in werkelijkheid is: de kwestie-Hongarije kent verschillende kanten. Het is dan ook wel zo eerlijk om dat te erkennen. In de Verenigde Staten gaat dat toch nog altijd makkelijker dan in bijvoorbeeld Nederland. Door de kritiek op Hongarije te laten overheersen, sluipt er hier gemakkelijk een zekere eenzijdigheid in de berichtgeving.

Lees de gehele bijdrage hier:

https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vkyqi0ncqftf?pk_campaign=hofv-1905&pk_kwd=vkyqi0ncqftf

Zie voorts:

Bijdrage over ‘Verrechtsing van het CDA’ t.b.v. De Hofvijver (Montesquieu Instituut)

Entry on Christian Democracy in Encyclopedia of Political Thought

Paper presentation ‘Creed or Structure? Christian Democratic Vision and Attitudes towards Liberal Democracy’

 

 

Auteurscolloquium Tocqueville aan Radboud Universiteit in Nijmegen

Op donderdag 23 mei a.s. neem ik deel aan een eerste auteurscolloquium in het kader van een boekproject over Tocqueville.

Het – besloten – colloquium vindt plaats aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen in Nijmegen.

De titel van mijn eigen presentatie luidt: “Het wezen en de oriëntatie van politieke instituties”.

De synopsis van de presentatie ziet er als volgt uit:

“Volgens Tocqueville,, ‘[r]eligion in America takes no direct part in the government of society, but it must nevertheless be regarded as the foremost of the political institutions of that country’ (Vol. I, p. 313). De van oorsprong Canadese, thans aan Calvin College in Grand Rapids, MI verbonden filosoof James K.A. Smith sluit hier in zijn recente trilogie Cultural Liturgies in feite bij aan. Zonder Tocqueville bij name te noemen, stelt hij dat ‘[t]he history of Western liberal democracy is one filled with craters from the impact of the gospel’ (III, 120].

Deze metafoor ontleent Smith op zijn beurt weer aan Oliver O’Donovan. Aldus fungeert zijn trilogie mede als richtingwijzer naar het werk van deze Anglicaanse theoloog, evenals naar dat van Augustinus, ‘the animating source of my project’. Ten behoeve van het Tocqueville-project ben ik voornemens daadwerkelijk deze weg terug te volgen naar de boeken die de inspiratie vormden voor in het bijzonder het derde deel van de trilogie van Smith (Awaiting the King. Reforming Public Theology). Ik doe dit mede vanuit de idee dat een nieuwe categorie onderzoek naar recht en religie gewenst is, te weten een die meer dan voorheen theologische inzichten integreert (Stefanus Hendrianto). Het voorlopige oogmerk hierbij is om tot een beter begrip te komen van de hierboven aangehaalde stelling van Tocqueville over religie als belangrijkste politieke institutie.”

Nadere informatie over het boekproject volgt op een later moment.

Zie ook:

Bijdrage aan bundel De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme (2018)

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Public Spirit and Public Virtue’, December 6, 2017, Washington, DC

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I)

 

Verkiezingsontbijt: The Great Continental Breakfast, 24 mei 2019

UPDATE: Voor een verslag van het verkiezingsontbijt, zie: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/05/alles-over-de-eu-verkiezingen-bij-een-goed-ontbijt

‘De ochtend na de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland komen experts van binnen en buiten de Universiteit Leiden bij elkaar om de voorlopige uitslag van de Nederlandse EP-verkiezingen (23 mei) te bespreken. In panelsetting delen zij hun analyses met medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden tijdens The Great Continental Breakfast. Behoefte aan duiding, aan het begin van de werkdag of voordat je naar college gaat? Kom ontbijten op de ochtend na de verkiezingen!

Sprekers:

  • prof. dr. Amy Verdun (politicologie)
  • René Cuperus (Duitsland Instituut Amsterdam/de Volkskrant)
  • dr. Hans-Martien ten Napel (staatsrecht)
  • dr. Simon Otjes (politicologie)
  • Rogier Elshout (bestuurskundige, ‘creatief vakman’ en samen met Otjes auteur van dit opiniestuk)
  • Moderator: dr. Geerten Waling (Politieke Legitimiteit)

Tijd & plaats

  • 24 mei, 8.00 – 10.00 uur
  • Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25, Leiden)
  • Aanmelding is niet nodig, toegang is gratis, evenals de koffie/thee en een licht doch voedzaam ontbijtje.

Organisatie

Dit evenement wordt georganiseerd door het interfacultaire profileringsgebied Politieke Legitimiteit, een onderzoeksnetwerk van vier faculteiten en ca. 200 onderzoekers van de Universiteit Leiden – samen met de Leidse studievereniging DIQIT (rechtsfilosofie).’

Bron: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2019/05/the-great-continental-breakfast-duiding-na-de-verkiezingen

Zie voorts:

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (VI) (slot)

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (V)

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (IV)

 

 

Ph.D. Thesis Committee Member For: Barry Bussey, ‘The Legal Revolution Against the Accommodation of Religion: The Secular Age v. The Sexular Age’, 27 June 2019

UPDATE:

‘Naar aanleiding en ter ere van zijn promotie zal Bussey op 28 juni een lezing geven over de historische en filosofische achtergrond van vrijheid van religie, en de status van deze vrijheid vandaag de dag binnen het sociale en wettelijke kader van de samenleving. Professor Iain Benson zal ook aanwezig zijn als co-spreker.’ Zie:  https://diqit.nl/2019/05/26/27-28-juni-2019-the-future-of-freedom-of-religion/

Summary

This is a study about the law’s accommodation of religious practice and the brewing revolution within the legal profession against that accommodation. The revolution is especially evident, though not exclusively so, in sexual equality claims vis-à-vis religion. Originally, the study asked, “Why has religion been given special status in the law?” and “Should that status continue?” As a result of intense, multiyear research, I have come to recognize that there is within the legal profession a strident movement to remove from the law the traditional accommodation of religion. This study likens this phenomenon to a revolution, using Thomas S. Kuhn’s theory of scientific revolutions to analyze this development. This revolution manifested itself in the Trinity Western University law school case. Legal revolutions were contrasted from scientific revolutions in their goals, methodology, and perspectives. These differences are based in the varying values and desired outcomes of each discipline.

It is concluded that the legal revolution against religious accommodation is due to the law’s inability to answer critics of religion who favour sexual equality rights. There is on display a “rights inflation” phenomenon where the demands of equality rights have come to eclipse the legal norm of religious accommodation even in the private sphere. What was once considered private, such as running religious universities, is now viewed as public because of the state’s regulation of such institutions. This is a new phenomenon which threatens every publicly regulated religious enterprise.’

See for more information:

https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/06/the-legal-revolution-against-the-accommodation-of-religion-the-secular-age-v.-the-sexular-age

See also:

Upcoming Speaking Engagement: The Spirit of Populism. Political Theologies in Polarized Times

Looking forward to participating in the above international and interdisciplinary conference, School of Divinity, New College, Edinburgh, 2-3 September 2019.

The description of the conference theme reads as follows:

‘Is populism on the rise? Across the political spectrum, populism is considered a catch-all category to be critiqued: describing something as populist and dismissing something as populist go hand in hand. But theological justifications of populism, such as the identification of Christianity with Europe, resonate with mainstream political positions that are articulated and accepted in the public square.

The critique of populism parallels and points to a critique of the role of theology in politics. This critique can come either as a rejection of the politicization of theology (presupposing that genuine theology ought to be non-political) or as a rejection of the theologization of politics (presupposing that genuine politics ought to be non-theological). What runs through these critiques is the assumption that claims to theology cause the populist polarization of the public square. Is populism yet another resurrection of Carl Schmitt? Whether populism is interpreted as an authentic account of religion or as an inauthentic appropriation of religion for political ends, it needs to be carefully examined and critically explored. Does theology in politics automatically lead to populism? Does populism automatically lead to theology in politics? What indeed is the role of political theologies in polarized times?

See for more information: https://www.ed.ac.uk/divinity/news-events/events/spirit-of-populism-conference.

See also:

Blogpost ‘The Political Theology of Thierry Baudet’

Forthcoming review essay of James K.A. Smith’s Cultural Liturgies

Book review: ‘The Political Theology of European Integration,’ by Mark R. Royce

 

Guest Lecture on “Natural Law, Human Rights, and Religious Freedom”

UPDATE:

Terugblik vormingsweekend 2019: christendemocratie en rechtsstaat

Beautiful place to give a guest talk this morning: The Sanctuary of Our Lady of Distress in Heiloo, North-Holland.

The lecture was on “Natural Law, Human Rights, and Religious Freedom.”

The audience consisted of a group of talented leaders of the Christian Democratic Youth Appeal.

Other speakers during the weekend included Minister of  State Piet Hein Donner.

See also:

Entry on Christian Democracy in Encyclopedia of Political Thought

Canon of Dutch Christian Democracy now also available in English

Paper presentation ‘Creed or Structure? Christian Democratic Vision and Attitudes towards Liberal Democracy’

Blogpost ‘The Political Theology of Thierry Baudet’

Governments have historically relied on metaphysical sources for their legitimacy. The French Revolution intended to put an end to this. However, with the current rise of populism, among other things, we are witnessing a revival of political theology.

Read the whole blogpost here: https://leidenlawblog.nl/articles/the-political-theology-of-thierry-baudet.

See also:

Forthcoming review essay of James K.A. Smith’s Cultural Liturgies

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 4-7, 2019

Blogpost ‘The State of Dutch Democracy: Dancing on the Deck of the Titanic?’