Monthly Archives: November 2018

Winner of the International Award for Excellence for The International Journal of Religion and Spirituality in Society, Volume 8

‘Champaign, Ill., USA – 16 November 2018 – The Religion in Society Research Network is pleased to announce the selection of “The Significance of Communal Religious Freedom for Liberal Democracy,” Hans-Martien ten Napel, as the winner of the International Award for Excellence for Volume 8 of The International Journal of Religion and Spirituality in Society. This article was selected for the award from among the highest-ranked articles emerging from the peer-review process and according to the selection criteria outlined in the peer-review guidelines.

About The International Journal of Religion and Spirituality in Society: The International Journal of Religion and Spirituality in Society aims to create an intellectual frame of reference for the academic study of religion and spirituality and to create an interdisciplinary conversation on the role of religion and spirituality in society. The journal addresses the need for critical discussion on religious issues—specifically as they are situated in the present-day contexts of ethics, warfare, politics, anthropology, sociology, education, leadership, artistic engagement, and the dissonance or resonance between religious tradition and modern trends.’

About the awarded article:

The main argument of my recent book Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge, 2017) is that the so-called ‘New Critics of Religious Freedom’ in fact, consciously or unconsciously, criticize liberal democracy as such. Now, it has become quite common for liberal democracy to be criticized not just outside the West, but also from within the West. My book constitutes an exception to this rule in that it is written in defense of liberal democracy and, consequently, also in defense of the so-called liberal conception of the right to religious freedom. The awarded article reflects the same argument that the book aims to make. Earlier versions of the article were presented during the XXI World Congress of the International Association for the History of Religions, Erfurt, Germany, 23-29 August 2015; the Cardiff Festival for Law and Religion, Cardiff, Wales, 5-6 May 2017; and the Annual Conference of the International Society of Public Law, Copenhagen, Denmark, 5-7 July 2017. In its emphasis on the role of anthropology, among other things, the article also reflects the Acton University Conference in Grand Rapids, Michigan, that I attended from 20-23 June 2017. If I remember correctly, I wrote its final draft during the flight home from that occasion. I am grateful to the two anonymous referees from whose comments on that draft the article benefited greatly. Hopefully, the publication of this article and the current award will help to open the eyes of scholars outside my discipline to what I consider to be the beauty of liberal democracy in general and the right to religious freedom in particular as it was initially conceived during the seventeenth and eighteenth centuries.

Read the awarded article here: https://religioninsociety.com/journal/awards#block-2.

See also:

Article on ‘The Significance of Communal Religious Freedom for Liberal Democracy’ in the International Journal of Religion & Spirituality in Society

Artikel ‘Geloof in de liberale democratie’ in Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

Paper presentation during XXI World Congress of the International Association for the History of Religions

 

Bijeenkomst onderzoekersnetwerk Religie en Recht over ‘Het juridische begrip van godsdienst’

Op vrijdag 30 november a.s. hoop ik aan de Vrije Universieit de e.v. bijeenkomst van het onderzoekersnetwerk Religie en Recht voor te zitten.

Voor deze bijeenkomst is mr. dr. A. (Jos) Vleugel (Universiteit Utrecht) uitgenodigd om een inleiding te verzorgen over ‘Het juridische begrip van godsdienst’. Hij schreef een dissertatie over dit onderwerp en promoveerde hierop aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 21 september jl.

Voor meer informatie: https://www.ru.nl/rechten/@1174590/promotie-jos-vleugel-juridische-begrip-godsdienst/

Gelet op het feit dat het een bijeenkomst van een onderzoekersnetwerk betreft, zullen vooral ook de vragen aan de orde komen waar de auteur tegen aanliep bij het schrijven van zijn proefschrift.

De bijeenkomst begint om 15.00u en zal rond 17.00 worden afgesloten. De locatie is zaal HB 1-B-04 (VU-PThU).

Wie belangstelling heeft de middag bij te wonen, kan zich aanmelden door een bericht te zenden aan: info@religie-recht.nl.

‘Wie kunnen deelnemen?

Het onderzoekersnetwerk Recht en Religie staat open voor een ieder die aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek doet of heeft gedaan op het terrein waar recht en religie elkaar raken. Dit kunnen niet alleen juristen en theologen (“kerkjuristen”) zijn, maar ook onderzoekers uit andere disciplines wier onderzoek zich op dit terrein begeeft.’

Bron: https://www.centre-religion-law.org/nl/netwerk/38-onderzoekersnetwerk-recht-en-religie

Zie ook:

Artikel ‘Geloof in de liberale democratie’ in Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

Video debat ‘(A)theïsme – Brengt religie meer vrede, of meer oorlog?’, De Balie, 8 april 2018

Lid, promotiecommissie, D. van der Blom, ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’, 6 juli 2016

Opiniebijdrage ‘Rechtsstaat onder druk. De commissie-Remkes probeert het populisme in te dammen in plaats van te kanaliseren’

In de boeiende laatste aflevering van CW.  Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland staat ook een bijdrage van mijn hand n.a.v. de tussenrapportage van de staatscommissie parlementair stelsel. De bijdrage is getiteld: ‘Helpt een referendum tegen populisme?  Democratie en rechtsstaat moeten met elkaar in balans zijn. Maar hoe…’

Uit het artikel:

‘De commissie denkt dat door invoering van constitutionele toetsing de weerbaarheid van de rechtsstaat wordt versterkt. Maar is het ook een antwoord op de populistische uitdaging waarvoor de democratische rechtsstaat op dit moment staat? Dat een deel van de kiezers vervreemd is geraakt van de politiek, komt eerder voort uit te veel juridische inkadering van de politieke besluitvorming, bijvoorbeeld vanuit Brussel, dan een tekort daaraan. Als er dan ook nog eens extra juridisch kan worden getoetst, wordt dat probleem alleen maar groter. De commissie wil immers ook de constitutionele toetsing vooraf, door onder meer de Eerste Kamer, verder versterken.’

Lees het volledige artikel hier:

pu2018CW 08

pu2018CW 09

Bron: https://www.cw-opinie.nl/

Zie voorts:

Nieuwe Kroniek van het constitutioneel recht in het Nederlands Juristenblad

Bijdrage aan bundel Brieven aan de Staatscommissie (2009)

Co-auteur, rapport De Nederlandse Grondwet geëvalueerd (2009)

Nieuwe Kroniek van het constitutioneel recht in het Nederlands Juristenblad

Onlangs verscheen in het Nederlands Juristenblad een nieuwe Kroniek van het constitutioneel recht, waaraan ik – samen met de gewaardeerde collegae van de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht – sinds 2005 heb meegeschreven (met een enkele onderbreking).

De aanhef ervan luidt als volgt:

‘Referendum exit? Constitutionele toetsing in de ijskast? In deze kroniek van het constitutionele recht proberen we de constitutionele “highlights” van het afgelopen jaar zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ondanks de geschetste constitutionele ontwikkelingen kunnen we vaststellen dat er in de kern van ons constitutionele bestel juist niet veel is gewijzigd. De echte constitutionele veranderingen vinden doorgaans buiten de klassieke kaders van de formele Grondwetswijziging plaats. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd, zeker niet nu de staatscommissie Parlementair Stelsel in haar voorlopig rapport juist pleit voor de invoering van een correctief referendum en een vorm van constitutionele toetsing. Dit neemt echter niet weg dat in de kroniek zo nu en dan sprake is van turbulentie, zoals in de Koninkrijksrelaties en de onder (hoog)spanning staande verhoudingen binnen de Europese Unie als het gaat om de kernwaarden van de rechtsstaat in Hongarije en Polen. En dan hebben we het nog niet over de precieze gevolgen van de Brexit, of het arrest van het Gerechtshof Den Haag in de Urgenda-zaak, dat juist gewezen werd bij de correctie van de drukproeven. Voldoende voer voor deze kroniek.’

Wie toegang heeft, kan de volledige kroniek hier lezen: https://www.navigator.nl/document/id9dcac00ef54345e3a6b813ee490d81d5?ctx=WKNL_CSL_85.

Zie ook:

Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht

Masterprofileringsvak Vergelijkend Constitutioneel Recht over ‘Frontier Research’

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (VI) (slot)