Monthly Archives: May 2016

Masterprofileringsvak Vergelijkend Constitutioneel Recht / Master Elective Course on Comparative Constitutional Law

9780199578610

Momenteel loopt er weer een nieuwe editie van mijn masterprofileringsvak Vergelijkend Constitutioneel Recht. Uit de vakbeschrijving:

‘Beschrijving
Aan de hand van een recent internationaal handboek dat is aangeduid als ‘a landmark scholarly accomplishment in many respects’, wordt in dit vak allereerst een introductie gegeven in de voornaamste methoden, kansen en beperkingen van de (publiekrechtelijke) rechtsvergelijking. Vervolgens wordt ingegaan op de grote uitdagingen waarvoor de nationale staat zich in de 21ste eeuw gesteld ziet in termen van het zogeheten transnationale constitutionalisme. Hierbij wordt het constitutionalisme in ‘illiberal polities’ als spiegel gebruikt om de problematiek waarmee de Westerse liberale democratie zich momenteel geconfronteerd ziet meer reliëf te geven. Nationale staten staan niet alleen onder druk van buitenaf (de reeds genoemde transnationalisering), maar ook van binnenuit. Terwijl vanouds kon worden uitgegaan van een zekere mate van homogeniteit van hun bevolkingen, lijken in de 21e eeuw de centrifugale krachten definitief aan de winnende hand. Tijdens de laatste twee bijeenkomsten zal daarom mede aan de hand van nog weer andere staatsrechtelijke kernbegrippen als burgerschap, constitutionele identiteit en federalisme onder meer de blik worden gericht op de problematiek van het constitutionalisme in verdeelde samenlevingen.

Leerdoelen
Doel van het vak
De behandeling, op rechtsvergelijkende basis, van een vijftal nauw met elkaar samenhangende constitutioneelrechtelijke thema’s, die van fundamenteel belang zijn voor iedere bestuursjurist.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Eindtermen inhoud:
1. U heeft grondige kennis van en diepgaand inzicht in de voornaamste theoretische, historische en institutionele aspecten van hedendaagse staatsvormen en regeringsstelsels in rechtsvergelijkend perspectief.
2. U heeft kennis van en inzicht in de uitdagingen waarvoor deze staatsvormen en regeringsstelsels zich gesteld zien onder zowel externe (Europeanisering, internationalisering) als interne druk (centrifugale krachten) en de antwoorden zoals deze op deze tendensen (beginnen te) worden geformuleerd.

Eindtermen vaardigheden:

U heeft kennis over en inzicht in de methoden, mogelijkheden en beperkingen van de (publiekrechtelijke) rechtsvergelijking. (…)

Literatuur
Michel Rosenfeld & András Sajó (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford: Oxford University Press, 2012) (paperback edition, 2013).’

Voor meer informatie, zie:

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/49147/profileringsvak-vergelijkend-constitutioneel-recht

Presentation during Cardiff Festival for Law and Religion

image

‘The Cardiff Festival of Law and Religion on May 5th and 6th at Cardiff University celebrates the twenty-fifth anniversary of the LLM in Canon Law at Cardiff University, the first degree of its type in a British University since the Reformation.

A number of events are being held to reflect upon how the study of Law and Religion has developed over the last twenty-five years and the likely future trajectory. This includes the 2016 Law and Religion Scholars Network (LARSN) Conference, a keynote address by Professor David Little, a celebratory dinner and the launch of F Cranmer, M Hill, C Kenny and R Sandberg (ed) The Confluence of Law and Religion: Interdisciplinary Reflections on the Work of Norman Doe (Cambridge University Press, 2016).’

My own presentation was entitled: ‘The “New Critics of Religious Freedom” and the Inspiration they Unintentionally Provide’.

The summary of the paper reads as follows:

The ‘New Critics of Religious Freedom’ have become increasingly vocal of late. The first part of the paper will summarise their main criticisms, some of which contain a considerable amount of truth, such as that the right to freedom of religion or belief has historically been heavily influenced by Christianity in general and Protestantism in particular.

The second part of the paper will argue that at first sight there also appears to be one major downside to the criticisms. As it turns out to be hardly possible to isolate the right to freedom of religion or belief from the general idea of a democratic constitutional state, what the critics are really questioning is the current state of Western liberal democracy as a whole.

The third part of the paper will propose that the reason for this close connection between religious freedom and the democratic constitutional state lies in the fact that the latter has clearly been influenced by Christianity as well. Still, the new critics of religious freedom may on closer inspection also serve as a source of inspiration for a necessary, theologically driven reform of some of the central tenets of liberal democracy as it has developed in recent decades.

For more information, see: http://www.law.cf.ac.uk/clr/networks/The%20Cardiff%20Festival%20for%20Law%20and%20Religion%20Full%20Programme.pdf.