Monthly Archives: October 2012

Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht

Vandaag verscheen de achtste kroniek Nederlands en Europees constitutioneel recht in het Nederlands Juristenblad op rij, waaraan ik – samen met de gewaardeerde collegae van de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht – mocht meeschrijven (sinds 2005).

De aanhef ervan luidt als volgt: ‘De gedeelde maar ook zo verdeelde Europese Unie heeft het constitutionele en politieke debat, zowel binnen Nederland als daar buiten, het afgelopen jaar bepaald. Europese ontwikkelingen trekken een grote wissel op belangrijke hedendaagse constitutionele vragen: wat is nog de rol van het Nederlandse parlement bij het vaststellen van de begroting, moeten er meer bevoegdheden naar de EU, welke grens trekken we bij steun aan de euro, welk mandaat heeft de regering daarbij, etc.. Maar natuurlijk wordt niet de hele agenda bepaald door Europa. Dit jaar lijken we met het Lenteakkoord en de ‘nieuwe’ procedure voor de kabinetsformatie zonder koninklijke rol, in Nederland zelfs in een soort constitutioneelrechtelijke flux geraakt.’

Wie toegang heeft, kan de kroniek nu al nalezen via onder meer http://www.njb.nl/. Binnenkort zal de publicatie ook online beschikbaar komen via mijn persoonlijke medewerkerspagina (http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/sbrecht/medewerkers/napelhmtdten.html#publications).

The changing rules for Dutch cabinet formation in perspective

The changing rules for Dutch cabinet formation demonstrate that the Netherlands is a polity in transition, possibly also developing in the direction of a ceremonial monarchy and a majoritarian democracy. What’s at stake?

If you’re interested in the answer to this question, please read my new post at Leiden Law Blog: http://leidenlawblog.nl/articles/the-changing-rules-for-dutch-cabinet-formation-in-perspective.

About Leiden Law Blog. ‘The Leiden Law Blog is part of the Leiden Law School, Leiden University. The authors are legal experts or criminologists working at our faculty. The Leiden Law Blog stands out by reacting to the latest news while at the same time touching on the research being performed within our faculty. The authors blog in a personal capacity.’

Picture: Queen Beatrix of the Netherlands.