Redactioneel ‘Religie en de rule of law’

TvRRB_2013_04_02_omslag.indd

Voor een overzicht van de inhoud van de derde aflevering van 2016 van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, zie:

http://www.bjutijdschriften.nl//tijdschrift/religierechtenbeleid/2016/3.

De aflevering bevat boeiende bijdragen over onder meer ‘Veranderende visies op religieuze vrijheid in Nederland en Europa’, de esthetica van het recht en de recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Frankrijk die het boerkiniverbod strijdig achtte met grondrechten.

Het redactioneel van mijn hand is gewijd aan het onderwerp ‘Religie en de rule of law’ en stelt de navolgende thematiek aan de orde:

‘Democratie en rechtsstaat vormen de pijlers van de democratische rechtsstaat. In Overwegende “Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?” van aflevering 2015/3 van dit tijdschrift beschreef ik enkele mogelijke zorgen ten aanzien van de democratie. Ook met de rechtsstaat, hier als synoniem gebruikt voor rule of law, is het echter niet bijzonder rooskleurig gesteld. (…)

In relatief korte tijd lijkt de rule of law zich te ontwikkelen van een van de wereldwijd breedst gedragen idealen tot een principe dat in crisis verkeert. Het heeft er veel van weg dat de rechtsstaat hiermee wordt meegesleept in het lot van de filosofie van het liberalisme, waaruit hij deels is voortgekomen. (…)

De vraag is of er bij dit alles een relatie met religie bestaat.’

Lees (wanneer u of uw instelling toegang heeft tot het portal) verder onder bovenstaande link. Zie verder https://hmtennapel.weblog.leidenuniv.nl/2016/03/07/redactioneel-hoe-kan-het-democratisch-ethos-worden-bevorderd/.

Opinieartikel ‘Herodes of Pilatus: Amerikaanse evangelicalen en Trump’

CW Opiniefdlogo

Voor Nederlanders valt een zege van een Republikeinse kandidaat bij Amerikaanse presidentsverkiezingen vanouds moeilijk te begrijpen. Soms is dat nog moeilijker dan anders, zoals in het geval van de verkiezing van Ronald Reagan in 1980, of zoals nu die van Donald Trump. Misschien het allermoeilijkst te begrijpen is echter dat, zoals Christianity Today schreef, vier van de vijf blanke evangelicalen hun stem hebben uitgebracht op Trump. Dit ondanks de verscheidenheid onder Amerikaanse evangelicalen, waarvan er volgens deskundigen tenminste zeven soorten bestaan.

Lees over de achtergrond die blanke evangelicalen voor Trump hebben gemaakt het navolgende, op 15 november 2016 in Friesch Dagblad verschenen, opinieartikel: pu2016 frd-20161115-011.

Het stuk werd oorspronkelijk geschreven op verzoek van het tweewekelijkse nieuws- en opinieblad CW Opinie, dat wordt gelezen door meelevende gelovigen met diverse achtergrond, en waarin het vandaag in andere vorm verschijnt. Voor informatie over (proef)abonnementen op CW Opinie, zie: https://www.cw-opinie.nl/abonneren.

Aan het eind van het opinieartikel wordt tevens ingegaan op de vraag of blanke evangelicalen, door massaal op Trump te stemmen, het rechtspopulisme niet verder hebben versterkt:

Na Hongarije, Polen en het Verenigd Koninkrijk, heeft dit nu ook in de Verenigde Staten stevige voet aan de grond gekregen. Dat is geen bijzonder geruststellend idee, met verkiezingen op komst in onder andere Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dit kun je echter bezwaarlijk alleen de evangelicalen aanrekenen. Bovendien zou de zorg van het populisme ook met een overwinning van Clinton niet uit de wereld zijn geweest.

Voor de conclusie dat met de verkiezing van Trump het rechtspopulisme in de Verenigde Staten vrij baan krijgt, is het tenslotte nog te vroeg. Daarvoor is de scheiding der machten, met de bijbehorende checks and balances, toch te hecht verankerd in het Amerikaanse staatsbestel. Zelfs het feit dat de Republikeinen ook in beide kamers van het Congres over een meerderheid beschikken, doet hieraan geen afbreuk. Onder meer de bureaucratie, de media en lagere rechters blijven belangrijke tegenwichten vormen. De westerse liberale democratie staat onmiskenbaar onder druk, maar haar lot is van meer afhankelijk dan het optreden van toekomstig president Trump alleen.

Paper Presentation during Journal of Law, Religion & State International Conference on ‘The Rule of Law – Religious Perspectives’, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel, 20-22 November 2016

logo260x260Enthumbnail_photo1thumbnail_photo2

For the program of the conference, see:

The call for papers for the conference can be found here:

http://www.ssrn.com/update/lsn/lsnann/ann16021.html.

The original paper proposal which I submitted, read as follows:

Christianity, Liberalism, and the Rule of Law

During the last decade or so the discipline of constitutional law has changed considerably. It has become more comparative, interdisciplinary and theoretical. What has not happened yet, however, is that constitutional lawyers have become more (openly) aware of their philosophical presuppositions. Thus, it is still commonplace for central concepts of the discipline, such as the rule of law, to be treated as if they do not at least partly have their historical roots in religions like Christianity, or as if such religions currently no longer have anything to contribute to these concepts.

This is remarkable, given that for example Michel Rosenfeld has had to concede ‘that there is no consensus on what “the rule of law” stands for, even if it is fairly clear what it stands against. An important part of the problem is that “the rule of law” is an “essentially contestable concept,” with both descriptive and prescriptive content over which there is a lack of widespread agreement.’

In light of the above, the proposed paper will depart from the idea that the concept of the rule of law is somehow intimately connected with Western liberal tradition. As Michael W. McConnell has argued, the history of liberalism in turn goes back further than the Enlightenment of the 18th century. It is probably more accurate to regard the 16th century Reformation as having given rise to liberalism, with its emphasis on the idea of individual conscience.

McConnell has also elaborated upon the similarities between some of the core doctrines of liberalism and particular Christian theological principles. Of these different connections, the one between the notion of limited government and the idea of the separation of church and state will be singled out, i.e. libertas ecclesiae or the ‘freedom of the church’. As McConnell puts it, ‘[i]n this view, religious freedom comes into being not as a result of ontological individualism but as a result of the jurisdictional separation between these two sets of authorities. (…) While theological in its origin, the two-kingdoms idea lent powerful support to a more general liberal theory of government. The separation of church from state is the most powerful possible refutation of the notion that the political sphere is omnicompetent – that it has rightful authority over all of life. If the state does not have power over the church, it follows that the power of the state is limited.’

The proposed paper will argue that this prescriptive meaning ascribed to the concept of rule of law by Christianity takes on a renewed relevance at a time when sovereignty claims by religious institutions are increasingly regarded by their critics as incompatible with the idea of state sovereignty being the only legitimate source of sovereignty. Thus, it is unfortunately presented as if a clear choice will need to be made between the jurisdictional approach to religious freedom and the modern liberal view that sees sovereignty within the liberal democratic state as essentially monistic in nature.

Nieuwe aflevering Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (2016/2) / New Issue, Journal for Religion, Law and Policy

Tijdschrift voor Recht, Religie en Beleid

Redactioneel

Hulp gevraagd maar handen af

Auteurs Maurits Berger
Maurits Berger
Artikel

Religieuze instellingen en de participatiesamenleving

Trefwoorden scheiding van kerk en staat, Participatiemaatschappij, religie, Verzorgingsstaat
Auteurs Drs. Gert-Jan Buitendijk, Prof. dr. Christoph Hübenthal, Prof. dr. Frans Wijsen e.a.
SamenvattingAuteursinformatie
The Dutch policy of the ‘Participation Society’ intends to return many societal responsibilities to civil society. As religious organizations traditionally had undertaken that task, an increase in their participation is expected. However, the separation of state and religion often proves an obstacle. Also, there is quite some scepticism among religious organization regarding the role that a state should have in its caring duties. This contribution contains several insightful and critical articles on this subject: the introduction is by Gert-Jan Buitendijk, director-general with the Ministry of Interior, who is involved in the policy-making process of the Participation Society policy, followed by brief reflections by two scholars of religion and theology, and two representatives of the Islamic and Catholic communities. These contributions were the outcome of a lustrum symposium organized by the Journal for Religion, Law and Policy in november 2015, where academics, policy makers and representatives of religious organizations discussed the effects of the ‘Participation Society’ policies and laws in the Netherlands.
Drs. Gert-Jan Buitendijk
Drs. G-J Buitendijk is vanaf 1 april 2016 directeur-generaal Bestuur en Wonen op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en voordien vanaf 2011 directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. Hij was van 1992-1995 verbonden aan de Erasmus Universiteit en werkt sinds 1995 bij de rijksoverheid, eerst bij het ministerie van Financiën en vanaf 2006 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 1998 tot eind 2006 was hij tevens wethouder in Strijen.
Prof. dr. Christoph Hübenthal
Prof. dr. C.W. Hübenthal is hoogleraar Systematische theologie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij studeerde theologie, filosofie en sportwetenschap aan de Eberhard-Karls-Universität Tübingen en promoveerde daar ook.
Prof. dr. Frans Wijsen
Prof. dr. Wijsen is hoofd van de afdeling Empirische en praktische religiewetenschap en vice-decaan aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.
Drs. Marianne Vorthoren
Drs. M.H. Vorthoren is sinds 2001 werkzaam bij Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), de regionale koepelorganisatie van moskeeën en sociaal-culturele islamitische organisaties, sinds 2012 als directeur. Daarnaast is ze voorzitter van de Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam, van waaruit verschillende praktische activiteiten voor interreligieuze ontmoeting worden georganiseerd, met name bezoeken aan de diversiteit van gebedshuizen in Rotterdam.
Dr. Erik Sengers
Dr. E. Sengers is godsdienstsocioloog en theoloog, en werkt als stafmedewerker voor de Dienst Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Sengers is docent in het hoger onderwijs en publicist over vraagstukken betreffende religie en samenleving/caritaswetenschap/christelijke sociale leer. Eerder was hij voorzitter van de WMO Adviesraad in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.
Artikel

Nederland en kinderhuwelijken

Trefwoorden kinderhuwelijken, informele huwelijken, religieuze huwelijken, gedwongen huwelijken
Auteurs Prof. dr. Susan Rutten
SamenvattingAuteursinformatie
Current developments and recent research findings reveal that the Netherlands have to cope with the existence of child marriages. In this article it will be examined whether the modifications that were introduced by the Dutch marriage law that entered into force at the end of 2015, can be expected to contribute to the improvement of issues on child marriages.
Prof. dr. Susan Rutten
Prof. dr. S.W.E. Rutten is bijzonder hoogleraar Islamitisch familierecht in een Europese context aan de Universiteit Maastricht.
Artikel

Een kerk spreekt zich uit over de democratische rechtsstaat

Trefwoorden democratische rechtsstaat, kerk/religie, godsdienstvrijheid,, publiek domein, Verlichting
Auteurs Prof. dr. Leo Koffeman
SamenvattingAuteursinformatie
This article presents a summary of a report of the (mainline) Protestant Church in the Netherlands on democracy and the rule of law (see: www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/The-church-and-the-democratic-constitutional-state.pdf), including an evaluation. It starts from the presumption that modern plural society rightly expects religious communities to present their views in this regard explicitly and clearly. The report presents an interpretation of what ‘the separation of church and state’ entails, as well as an analysis of recent developments in the public domain. The church expresses its critical solidarity with the modern state. It points to the risk of democracy turning into a market rather than a forum.
Prof. dr. Leo Koffeman
Prof. dr. L.J. Koffeman is buitengewoon hoogleraar Kerkrecht aan de theologische faculteit van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij is sinds september 2015 emeritus hoogleraar Kerkrecht en oecumene van de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam), en is tevens verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika).
Artikel

Paus Benedictus XVI: onvermoed rechtsfilosoof?

Trefwoorden Rechtsfilosofie, paus Benedictus XVI, achtergrondcultuur, Rechtspositivisme
Auteurs Mr. dr. Richard Steenvoorde
SamenvattingAuteursinformatie
During his pontificate pope Benedict XVI held five important speeches on democracy and law. In a new study, edited by Marta Cartabia and Andrea Simonici, it is argued that these speeches constitute a papal legal philosophy on the foundation of law. This book review explores that claim. Did emeritus pope Benedict XVI have a distinctive legal philosophy? May be, but the material covered in the book might not be enough to fully support the status of pope Benedict XVI as a legal philosopher. What is needed is a more integral study that includes other papal statements on the principles of law (for instance to the Roman Rota) on the one hand, and the work of the theologian Joseph cardinal Ratzinger before he became pope Benedict XVI on the other hand.
Mr. dr. Richard Steenvoorde
Mr. dr. R.A.J. Steenvoorde O.P. is lid van de Orde der Predikers (dominicanen) en woont en werkt in Oxford (Blackfriars Hall). Hiervoor was hij onder andere secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en jurist ad extra voor het Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
Artikel

Conservatisme onder Nederlandse evangelische christenen: een hedendaagse ‘religion gap’?

Trefwoorden economisch conservatisme, cultureel conservatisme, orthodoxe christenen, pro life issues
Auteurs Dr. Paul Vermeer, Prof. dr. Peer Scheepers en Drs. Joris Kregting
SamenvattingAuteursinformatie

Affiliated Member, Center for the Study of Political Parties and Representation (CSPPR)

CSPPR-logo-55d5f2

‘The Centre for the Study of Political Parties and Representation aims to serve as an interdisciplinary platform for scholars of Leiden University for research focusing on the historical and contemporary operation and functioning of political parties and political representation, with a particular emphasis on ‘Modern Political Parties in Flux’, i.e. the causes and consequences of the changing nature of political parties as intermediaries between society and the state.

The Centre’s mission is to build on and integrate the considerable knowledge and proficiency housed in the various institutes, to pursue new avenues of interdisciplinary research, to disseminate research findings among the academic community, relevant stakeholders as well as the broader public, and to become a nationally and internationally recognised centre of expertise in the field.

leiden-university-logoIn doing so, we draw upon and build on existing expertise at Leiden University’s Institutes of

Activities

  • The Centre hosts several research projects.
  • A joint speaker series in which members of the participating institutes and guest speakers present their work.
  • At least one public event per year, featuring speakers from the participating institutes and external speakers, targeting scholars, students, and the wider non-academic community.
  • PhD seminars for graduate students from participating institutes working on themes related to the Centre’s areas of interest.
  • Grant application seminars for members of the Centre, discussing joint and individual interdisciplinary research proposals for various national and European sources of funding on themes related to the Centre’s areas of interest.
  • Visiting fellowships, independently funded, for prominent scholars working on key themes linked to the Centre.’

Source, and more information: http://csppr.net/.

Participant, ‘Great Transformations: Political Science and the Big Questions of Our Time’, 2016 APSA Annual Meeting, Philadelphia, PA, September 1-4

APSA Federalist

Among the panels I attended were:

‘Is The Federalist Relevant to 21st Century Concerns’, a roundtable inspired by Sanford Levinson’s book An Argument Open to All: Reading the Federalist in the 21st Century (2015), with Ran Hirschl, Sanford Levinson, Kim Lane Scheppele a.o.;

‘1996: A Good Year for Deliberative Theory, 20 Years Later’, with Amy Gutmann a.o.; and

‘Carrese’s “Democracy in Moderation: Montesquieu, Tocqueville, and Liberalism”‘, with Paul O. Carrese, Aurelian Craiutu, a.o.

For more information on the program, see: http://community.apsanet.org/annualmeeting/home.

Upcoming Speaking Engagement, Journal of Law, Religion & State International Conference: Rule of Law – Religious Perspectives, Bar-Ilan University School of Law, Ramat-Gan, Israel

35699

‘The encounter of religion with the rule of law may generate tension but also mutual inspiration. The rule of law implies law’s supremacy over other normative systems and personal commitments. It also implies that law applies to everyone equally. Religion represents a normative system that may in some areas be different from – and stand in opposition to – state law. Religion may deny the supremacy of state law and pose divine law as supreme instead. It may, alternatively, seek exemptions from state law in those matters where the two conflict.

TOPICS: In this conference we seek to study this tension and discuss the following questions:
– Does religion (in general or a specific religion) accept the rule of state law?
– What are the boundaries (if any) of such acceptance?
– In what cases would religion challenge state law and in what cases would it seek exemptions?
– Can a policy of multiculturalism and of legal pluralism, which give more room to religious freedom, be reconciled with the rule of law or does it undermine it?
– What other policies should states follow in response to these tensions?

Religion may not only compete with state law but also inspire it, which leads us to investigate religion’s various understandings of the rule of law. Here is just one example. The concept of law in the context of the rule of law is ambiguous and open to different interpretations. Some (positivists) understand law as a set of rules fixed by social institutions, and others (natural law advocates) understand law as if it includes fundamental principles of justice and morality. Religions may take a position in that debate and contribute not only to the abstract understanding of law, but also to the identification of those moral principles that are part of law. We therefore also plan to explore the following:
– What is the position of religion with regard to the concept of law and the rule of law?
– Many religions developed partial or comprehensive legal systems of their own. Did religions also develop a concept of rule of law? What is its scope and meaning?
– The concept of rule of law also may be used in theological context as a metaphor to understand the boundaries of divine actions and intervention in the world. Is God constrained by law – and by what kind of law: law of nature, morality?

These and similar questions will be discussed in an international conference that will be held at Bar-Ilan University School of Law, Ramat-Gan, Israel, on November 20-22, 2016.’

Source: http://www.ssrn.com/update/lsn/lsnann/ann16021.html. More information will follow.

Paper presentation during conference on ‘Christianity and the Future of our Societies’, 15-19 August 2016, Leuven, Belgium

thumbnail_IMG_2041

The conference was organized by the Association of Reformational Philosophy (ARP) in cooperation with the Evangelische Theologische Faculteit of Leuven (ETF): ‘ARP and ETF welcome contributions from philosophers and theologians as well as from scholars in other disciplines who are seriously engaged in dialogue between Christianity and key figures (or central insights or paradigms) within their own discipline and context, wherever in the world this may be.

The Association of Reformational Philosophy (ARP) has its roots in the 16th century Reformation and its direct origin in the 19th neo-Calvinist revival (in which Abraham Kuyper was a pivotal figure). One of the goals of the ARP is ‘to contribute to the deepening of philosophical insight in created reality, and to make these insights fruitful for academic studies and for society’. Key founding fathers of the movement were the Dutch philosophers Herman Dooyeweerd and Dirk Vollenhoven. The movement has grown, and is today globally engaged in academic dialogue between Christianity and the contemporary world, and its animating intellectual, political and economic ideas and leaders. It does so in the expectation that Christianity has important and timely insights to offer.

The Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, Belgium, has developed into an important European education and research center for Christian theology that seeks relevance to the contemporary world and its concerns. In ETF’s international master’s and doctoral program, students and professors from a wide variety of cultural and denominational backgrounds come from all over the world to engage in stimulating dialogue.

This conference is co-organized with the Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES); the political foundation and official think tank of the European People’s Party. And the Christian Political Foundation for Europe (CPFE); the political foundation for the European Christian Political Movement (ECPM).’

For information on the program, see: http://www.cfs2016.org/program/.

My own contribution was entitled: ‘Christianity and the Future of Religious Freedom’. The abstract reads as follows:

The central point a forthcoming dissertation on the legal conception of ‘religion’ aims to make, is that the concept of religion employed by courts in the West is not as ‘transhistorical and transcultural’ as is sometimes tacitly assumed but instead is heavily influenced by Christianity in general and Protestantism in particular. As a result, the protection the right to freedom of religion or belief currently provides to, for example, Islam and Judaism is too limited.

I do not consider the thesis that the right to freedom of religion or belief may have a strong relationship to in particular the Christian heritage in itself to be very surprising. It would, to the contrary, be quite a sensation to somehow discover that the legal conception of religion in the West had not been influenced by Christianity.Whether the arguably more particularly Protestant influence is as strong as the author assumes, is a different matter. It could well be argued that definitions employed in this manuscript and other recent literature on the topic, such as ‘the view that religion denotes a sphere of life separate and distinct from all others, and that this sphere is largely private and not public, voluntary and not compulsory’, represent the very opposite of what Protestantism has historically stood for.

The proposed paper will argue that, to the contrary, Christianity in general, and Protestantism in particular, have eventually given rise to a generous interpretation of the right to freedom of religion or belief. Such a generous interpretation suggests first of all that, because spirituality is the keystone of human identity, this right occupies a special place in the universe of rights. Secondly, it implies that religious belief cannot be separated from religious practice. Thirdly, the right to freedom of religion or belief applies to all religions and also to people who do not adhere to a particular religion. Fourthly, the associational and institutional dimensions of the right are important, not just with respect to religious organizations, but also with respect to civil society organizations more generally. A fifth element of a generous religious freedom conception holds that, although not sacred or inviolable, the bar to interference regarding the family as the fundamental social unit is relatively high. The sixth element is that human dignity can well serve as the underlying foundation of the right, as it can be subscribed to by different religious and other traditions. A seventh and final element is that equality does not necessarily imply identical treatment.

A generous approach to the right to freedom of religion or belief does not so much imply maximal but rather optimal religious freedom. Although the limits to the right can to a certain extent differ from place to place, and from time to time, they have historically by and large been determined by the same universal, transcendent truths which also sustain constitutional democracy more generally. This can be regarded as a major – though not exclusive – potential contribution of Christianity also to the future of Western and indeed world civilization.

Key bibliographical sources:
Cohen, Jean L. & Cécile Laborde (eds.) (2015) Religion, Secularism, and Constitutional Democracy (New York: Columbia University Press).

DeGirolami, Marc O. (2013), The Tragedy of Religious Freedom (Cambridge: Harvard University Press).

Petty, Aaron R. (forthcoming, 2016), The Legal Conception of ‘Religion’.

Spencer, Nick (2014), How to Think about Religious Freedom (London: Theos).

Winnifred Fallers Sullivan, Elizabeth Shakman Hurd, Saba Mahmood, Peter G. Danchin (eds.) (2015), Politics of Religious Freedom (Chicago: The University of Chicago Press).

Introduction to volume ‘The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers’ now available online

Ten-Napel-Voermans-The-Powers_front_

Abstract:

‘The idea of the separation of powers has been subjected to criticism and competition ever since it first came to be during the upheaval of the English Civil War. In recent years the case has once again been stated that the idea of the separation of powers has lost its significance in a globalised world, with a power constellation in which the distinctions between different types of “powers” have blurred and even so-called constituted power holders have become more and more diffuse. Yet even its fiercest opponents cannot deny that the idea of the separation of powers as a theory of government has, in the words of M.J.C. Vile, “in modern times, been the most significant, both intellectually and in terms of its influence upon institutional structures”.

The idea of the separation of powers reached its zenith in the United States and France in the late 19th century. In the two centuries that separate us from this zenith, the doctrine has suffered almost endless criticism, but endured nonetheless. The tenacity of the idea of the separation of powers is partly due to the fact that it is still widely held to be a procedural and institutional prerequisite for providing the state and its laws with legitimacy. It was, and is, considered by many a guarantor of liberty, in the absence of which power cannot be legitimately exercised.

However, both democratic legitimacy and the separation of powers as concepts have very much evolved alongside the state and over the last decades the state has been giving up ground to other power holders. This brings up the question of whether the combination of these concepts is still viable outside a traditional state context, and if so, in what form? This is the central question the current volume seeks to answer.’

See for the full text:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2194851.

See for order information:

http://www.lup.nl/product/the-powers-that-be/;

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/P/bo25134025.html.

Lid, promotiecommissie, D. van der Blom, ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’, 6 juli 2016

Blom

‘Door sterk gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen is voor de verhouding van staat en religie in Nederland de laatste decennia meer publieke belangstelling ontstaan dan ooit kon worden voorzien. Daarnaast is deze belangstelling langzamerhand een vraagstuk geworden die belangrijk is voor zowel de Nederlandse samenleving als andere Europese natiestaten.’

Lees hier meer: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/rechtsgeleerdheid/de-verhouding-van-staat-en-religie-in-een-veranderende-nederlandse-samenleving.

Ph.D. Thesis Committee Member For: D. van der Blom, The Relationship between State and Religion in a Changing Dutch Society

In recent decades, the Netherlands’ struggle with multiculturalism has caused an upsurge in public interest in the relationship between state and religion. In this, the Dutch address a subject relevant not just to them, but to all of Europe.’

Read more here: https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-output/law/the-relationship-between-state-and-religion-in-a-changing-dutch-society.